Wójt Gminy Rogóźno, informuje o wystąpieniu suszy na terenie Gminy Rogóźno.


W związku z wystąpieniem niedoboru wody na terenie Gminy Rogóźno na przełomie miesięcy maj-czerwiec 2018 roku informuję , że Gmina Rogóźno zaliczona  została do gmin objętych suszą. Gospodarstwa ,w których wystąpiły szkody w uprawach rolnych proszone są o składanie wniosków o oszacowanie szkód. Po uzyskaniu odpowiedzi od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dot. powołania komisji, złożone wnioski będą podstawą do sporządzenia protokołu strat. Ponadto informuję, iż rodzaje upraw, które kwalifikują się na obecnie do szacowania strat to: zboża ozime, zboża jare, truskawki, krzewy owocowe oraz drzewa owocowe na niżej wymienionych kategoriach gleb.

  • kategoria gleby I – zboża ozime, zboża jare, truskawki , drzewa i krzewy owocowe

  • kategoria gleby II – zboża ozime, zboża jare, truskawki i krzewy owocowe

  • kategoria III – zboża jare

Kategoria I – Bardzo lekka, grupa granulometryczna: piasek luźny – pl
piasek luźny pylasty – plp
piasek słabo gliniasty – ps
piasek słabo gliniasty pylasty – psp
Kategoria II – Lekka, grupa granulometryczna: piasek gliniasty lekki – pgl
piasek gliniasty lekki pylasty – pglp
piasek gliniasty mocny – pgm
piasek gliniasty mocny pylasty – pgmp
Kategoria III – Średnia, grupa granulometryczna: glina lekka – gl
glina lekka pylasta – glp
pył gliniasty – płg
pył zwykły – płz
pył piaszczysty – płp
Kategoria IV – Ciężka, grupa granulometryczna: glina średnia – gs
glina średnia pylasta – gsp
glina ciężka – gc
glina ciężka pylasta – gcp
pył ilasty – płi
ił – i
ił pylasty – ip

W przypadku wystąpienia szkód w uprawach innych niż w/w oraz uwzględnieniem w dalszych raportach IUNG pozostałych roślin, obowiązkiem rolnika jest zgłoszenie oraz uzupełnienie wniosku o pozostałe straty.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Rogóźno (pok. nr 17) do dnia 29 czerwca 2018 roku. W przypadku dużego zainteresowania termin naboru wniosków zostanie przedłużony.

Wnioski o oszacowanie szkód znajdują się na stronie internetowej http://rogozno.ug.gov.pl// oraz w Urzędzie Gminy Rogóźno (pok. 17).

Wniosek do pobrania – Susza