Harmonogram zebrań sołeckich w 2018 r.


Sołectwo

Data i godzina

Miejsce

ROGÓŹNO

14.09.2018 r. o godz. 1800

Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie

BUDY

17.09.2018 r. o godz. 1700

u sołtysa w Budach

SKURGWY

18.09.2018 r. o godz. 1800

Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie

SZEMBRUCZEK

19.09.2018 r. o godz. 1300

Świetlica w Szembruczku

ROGÓŹNO-ZAMEK

19.09.2018 r. o godz. 1800

Świetlica w Rogóźnie-Zamku

BIAŁOCHOWO

20.09.2018 r. o godz. 1800

Szkoła Podstawowa w Białochowie

SZEMBRUK

24.09.2018 r. o godz. 1800

Stowarzyszenie „PROMIEŃ” w Szembruku

BUKOWIEC

24.09.2018 r. o godz. 1000

Gminny Ośrodka Kultury Rogóźno

KŁÓDKA

25.09.2018 r. o godz. 1800

Były „Bar nad Osą” w Kłódce

ZAROŚLE

26.09.2018 r. o godz. 1800

Świetlica w Zaroślu.

GUBINY

27.09.2018 r. o godz. 1800

Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźno