Informacja o zutylizowanym azbeście


Wójt Gminy Rogóźno informuje, że zakończyła się realizacja zaplanowanego na 2018 rok przedsięwzięcia „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogóźno”. W ramach zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny określony jako masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest wynosząca łącznie 51,82 ton. Zadanie zostało w 70% sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach realizacji programu priorytetowego AZBEST 2018. Pozostałe 30% wartości zadania zostało sfinansowane ze środków własnych gminy.

Zadanie realizowane było w miesiącach czerwiec – październik 2018 roku. Płyty azbestowe zostały odebrane z terenu 14 nieruchomości położonych na terenie Gminy Rogóźno. Odpady te zostały przekazane na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Wójt Gminy Rogóźno