Archiwum dnia: 10 grudnia 2018


Strojenie choinki !!!

Dziś Mikołajki 🎅. Z tej okazji Urząd Gminy odwiedziły dzieci z Przedszkola Publicznego w Rogóźnie. Dzięki ich zaangażowaniu i pomocy w urzędowa choinka 🎄bardzo szybko została ustrojona bombkami i łańcuchami. W podzięce, oprócz słodyczy, dzieci miały możliwość zobaczyć jak funkcjonuje urząd.


Koła Gospodyń Wiejskich!!!

28 listopada br. weszła w życie ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich. Istnieje możliwość zarejestrowania KGW w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez ARiMR.

Wpis do KRKGW pozwala na:
– uzyskanie osobowości prawnej;
– prowadzenie działalności gospodarczej;
– dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej;
– wsparcie finansowe od 3.000 – 5.000 zł w zależności od liczby członków;
– w przyszłości możliwość pozyskania dotacji.

Wnioski o dofinansowanie dla KGW należy złożyć do 27-12-2018 r. w Biurze Powiatowym ARiMR w Grudziądzu, ul. Piłsudskiego 51/53. Pełnomocnikiem ds. KGW jest Pani Agata Pylak, 56 / 461 02 14.

Więcej informacji można uzyskać również pod poniższym linkiem:

http://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejsk…


Uwaga rolnicy!!!

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Grudziądzu zachęca do korzystania z Portalu IRZplus.

IRZplus to pomocne narzędzie, które łączy w sobie zalety elektronicznej księgi stada, gromadzącej wszystkie potrzebne rolnikowi informacje o hodowanych przez niego krowach, kozach, świniach czy owcach oraz platformy umożliwiającej załatwianie urzędowych spraw wymaganych przy posiadaniu zwierząt gospodarskich.

Korzystanie z Portalu IRZplus znacznie ułatwia składanie zgłoszeń przemieszczeń zwierząt, np. kupno-sprzedaż. Jeśli jedna strona złoży zgłoszenie za pośrednictwem IRZplus, to druga strona będzie widziała na swoim koncie tę informację i wystarczy, że potwierdzi – również za pośrednictwem Portalu IRZplus – prawidłowość zawartych w niej danych. Nie będzie konieczności wypełniania nowego zgłoszenia przemieszczenia.

Za pośrednictwem IRZplus można także bez wychodzenia z domu złożyć zapotrzebowanie na numery kolczyków dla bydła, owiec i kóz oraz ich duplikaty, a także zamówić duplikaty paszportów dla bydła. Dla hodowcy zwierząt stworzona w portalu baza danych o ich stadzie będzie pomocnym narzędziem. Będzie można w każdej chwili sięgnąć po zgromadzone w niej potrzebne informacje, sprawdzić złożone przez siebie zgłoszenia lub złożyć nowe.


Informacja o zutylizowanym azbeście

Wójt Gminy Rogóźno informuje, że zakończyła się realizacja zaplanowanego na 2018 rok przedsięwzięcia „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogóźno”. W ramach zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny określony jako masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest wynosząca łącznie 51,82 ton. Zadanie zostało w 70% sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach realizacji programu priorytetowego AZBEST 2018. Pozostałe 30% wartości zadania zostało sfinansowane ze środków własnych gminy.

Zadanie realizowane było w miesiącach czerwiec – październik 2018 roku. Płyty azbestowe zostały odebrane z terenu 14 nieruchomości położonych na terenie Gminy Rogóźno. Odpady te zostały przekazane na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Wójt Gminy Rogóźno