Koła Gospodyń Wiejskich!!!


28 listopada br. weszła w życie ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich. Istnieje możliwość zarejestrowania KGW w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez ARiMR.

Wpis do KRKGW pozwala na:
– uzyskanie osobowości prawnej;
– prowadzenie działalności gospodarczej;
– dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej;
– wsparcie finansowe od 3.000 – 5.000 zł w zależności od liczby członków;
– w przyszłości możliwość pozyskania dotacji.

Wnioski o dofinansowanie dla KGW należy złożyć do 27-12-2018 r. w Biurze Powiatowym ARiMR w Grudziądzu, ul. Piłsudskiego 51/53. Pełnomocnikiem ds. KGW jest Pani Agata Pylak, 56 / 461 02 14.

Więcej informacji można uzyskać również pod poniższym linkiem:

http://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejsk…