Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie


Urząd Gminy Rogóźno informuje, że zakończył realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie”.

W dniu 5 grudnia 2018 r. dokonany został odbiór robót budowlanych wykonanych przez Firmę Ogólnobudowlaną Paweł Wasiucionek z Dolnej Grupy.

W trakcie Termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Rogóźno zostały wykonane poniższe prace obejmujące m.in.:

– docieplenie ścian zewnętrznych styropianem 15 cm wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, remontem instalacji odgromowej, wykonaniem ocieplenia ścian piwnicy i cokołu styropianem 10 cm i wykonaniem wierzchnich elewacji,

– wykonanie opaski wokół budynku,

– wykonanie ocieplenia stropodachu niewentylowanego za pomocą płyt ze styropianu 20 cm wraz
z wykonaniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej,

– wymianę zadaszeń,

– wymianę instalacji c.o.,

– wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej z montażem nawiewników ciśnieniowych,

– budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów zewnętrznych,

– poprawę wentylacji pomieszczeń poprzez wykonanie przewodów wentylacyjnych i montaż nasad kominowych.

Wartość wykonanych prac wynosi 592 000 zł.

Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie zrealizowana została przez firmę Strzał-Trans Piotr Strzałkowski z Mleczkowa. Odbiór prac nastąpił w dniu 07.2019 r.

W trakcie Termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie zostały wykonane poniższe prace obejmujące m.in.:

– docieplenie ścian zewnętrznych styropianem 15 cm wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, remontem instalacji odgromowej, wykonaniem ocieplenia ścian piwnicy i cokołu styropianem 10 cm i wykonaniem wypraw wierzchnich elewacji,

– wykonanie opaski wokół budynku,

– wykonanie ocieplenia stropodachu wentylowanego metodą wdmuchiwania pneumatycznego z zastosowaniem wełny granulowanej wełny mineralnej gr. 23 cm wraz z remontem kominów oraz wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej,

– wymianę instalacji c.o. w budynku,

– wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej z montażem nawiewników ciśnieniowych,

– wykonanie instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowania c.w.u. oraz podłączenie lokali mieszkalnych do zasobnika w kotłowni.

Wartość wykonanych prac wynosi 393 600 zł.

Całkowita wartość dofinansowania projektu wynosi 435 500 zł.