ANKIETA EDUKACYJNA!!!


Badanie potrzeb w zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego w powiecie grudziądzkim.

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu prowadzi badania potrzeb w zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego w powiecie grudziądzkim – funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie.

W tym celu prosimy o wypełnienie ankiety edukacyjnej. Ankieta jest dostępna w Urzędzie Gminy Rogóźno, (przy tablicach informacyjnych w budynku urzędu), wypełnioną ankietę należy złożyć
w terminie do 30 kwietnia 2019r. do wystawionej skrzynki.

Ankieta dostępna jest także w wersji online pod linkiem: https://www.powiatgrudziadzki.pl/135,komunikaty?tresc=8349

Wyrażone przez Państwa opinie pozwolą zdiagnozować stan edukacji ponadpodstawowej
oraz wyznaczyć nowe kierunki kształcenia.