Rusza nabór wniosków w ramach konkursów Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” 28.10.2019 r. ogłosiła konkursy na:

działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. Termin naboru: 12.11.2019 r. – 21.11.2019. Alokacja naboru: 1.150.000,00 zł. Konkurs nr 5/2019/G – http://www.lgdvistula.org/lsr-2014-2020/aktywne-spoleczenstwo/528-konkurs-5-2019-g-2

oraz na działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak: aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne. Termin naboru: 12.11.2019 r. – 21.11.2019. Alokacja naboru: 1.200.000,00 zł. Konkurs nr 6/2019 G – http://www.lgdvistula.org/lsr-2014-2020/aktywne-spoleczenstwo/529-konkurs-6-2019-g-2.

LGD informuje, iż 12 listopada zostanie uruchomiony GENERATOR WNIOSKÓW – wniosek należy wypełnić w generatorze, wydrukować, złożyć odpowiednie podpisy oraz złożyć w biurze LGD.