Załóż lub rozwiń swoją firmę z LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”


W dniach 15 i 22 listopada 2019 r. odbędą się spotkania informacyjno- konsultacyjne w zakresie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z zakresu podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej.
Szczegółowe informacje wraz z regulaminami rekrutacji dostępne są na stronie www LGD pod poniższymi linkami: