Centralny Port Komunikacyjny – KONSULATCJE PRZEBIEGU TRAS.


Szanowni Mieszkańcy Gminy Rogóźno,

W nawiązaniu do spotkania dotyczącego planowanych inwestycji na terenie naszej gminy przypominamy o konsultacjach społecznych dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej: SSL). Projektowany dokument – (SSL), który jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych, ma na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Opracowywany dokument będzie stanowił podstawę dla dalszych prac studialno-projektowych, zmierzających do realizacji ww. przedsięwzięć.

Wszystkie osoby zainteresowane zgłoszeniem swoich uwag do projektu ww. dokumentu, mogą wziąć udział w konsultacjach zgodnie z  treścią obwieszczenia, do 10 marca 2020 r. włącznie.

Wszelkie istotne informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej: https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami, gdyż linia kolejowa nr 5 z Gdańska do Centralnego Portu Lotniczego prowadzić ma przez naszą gminę – planowany przebieg został opracowany w Arkuszu nr 6.

Wszelkie Państwa pytania i wątpliwości związane ze zgłaszaniem uwag w ramach konsultacji rozwieje Pan Dariusz Święconek – pracownik Urzędu Gminy, który jest do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 56 / 46 884 84 oraz d.swieconek@rogozno.ug.gov.pl

 

Krzysztof Polesiak
Wójt Gminy Rogóźno

 

Do pobrania:

Mapa przebiegu linii kolejowej nr 5

CPK – konsultacje.