Laptopy w ramach projektu Zdalna Szkoła.


Gmina Rogóźno w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, otrzymała dofinansowanie w wysokości 60 000,00 zł na zakup laptopów. Dzięki otrzymanej dotacji zostało zakupione 39 laptopów, które trafiły do najbardziej potrzebujących uczniów i nauczycieli w celu realizowania nauki zdalnej.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniem COVID-19. Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zapewnienie uczniom i nauczycielom z Gminy Rogóźno dostępu do sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalną edukację.

Wsparciem objęto 20 uczniów i 19 nauczycieli z 3 szkół podstawowych z terenu Gminy Rogóźno.

Całkowita wartość projektu: 60.681,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 60.000,00 PLN