Pieniądze z Funduszu Dróg Samorządowych na remonty dróg w Gminie Rogóźno.


Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki przyznał dofinansowanie na realizację inwestycji drogowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z Funduszu Dróg Samorządowych.

Z wielką radością informujemy o przyznaniu dofinansowania na rzecz Gminy Rogóźno z FDS w wysokości 426 315,00 złotych (60% dofinansowania) na remont drogi gminnej nr 041228C w miejscowości Rogóźno. Szacowana wartość zadania wynosi 710 525,18 zł.

Z kolei Starostwo Powiatowe w Grudziądzu otrzyma wsparcie na długo wyczekiwany przez mieszkańców naszej gminy remont drogi powiatowej nr 1368C Szembruczek – Nowe Mosty. Całkowita wartość tego zadania wynosi 5 697 577,58 zł, a w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2019 rok – 418 373,00 zł, 2020 rok – 1 148 081,00 zł, a w 2021 roku – 1 282 334,00 zł.