Środki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa trafią do Gminy Rogóźno.


Informujemy, że Gmina Rogóźno otrzyma wsparcie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

W roku 2020 wsparcie zostało przyznane następującym placówkom:
Szkoła Podstawowa w Białochowie ze wsparciem finansowym ze środków budżetu państwa w kwocie 4 000,00 zł
Szkoła Podstawowa w Szembruczku ze wsparciem finansowym ze środków budżetu państwa w kwocie 2 480,00 zł.

Wsparcie finansowe zostanie udzielone dzięki wniesieniu wkładu własnego przez Gminę Rogóźno, który wynosi 20% kosztów realizacji zadania – 1 620,00 zł.

Łącznie w Gminie Rogóźno w bibliotekach szkolnych przybędzie pozycji na kwotę 8 100 zł.

Mamy nadzieję, że zakup nowego księgozbioru przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności pozycji bibliotecznych oraz będzie wpływać na rozwój zainteresowań i kształtowanie twórczych postaw dzieci i młodzieży.