Dopłaty 2020 – ostateczne terminy składania oświadczeń i wniosków.


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji przypomina o ostatecznych terminach, w których rolnicy ubiegający się o dopłaty bezpośrednie w 2020 roku mogą złożyć odpowiednie oświadczenia i wnioski.

Ostatnim dniem na skuteczne złożenie oświadczenia będzie 8 czerwca 2020 roku (poniedziałek). Tydzień później, 15 czerwca 2020 roku przypada ostateczny termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz wybranych płatności w ramach PROW.

Wnioski będzie można składać również po dniu 15 czerwca, z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1% (z wyjątkiem przypadków kiedy opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności).

Jednocześnie rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.