Gmina pozyskała środki na stworzenie jadalni w Szkole Podstawowej w Rogóźnie.


Miło nam Państwa poinformować, że Gmina Rogóźno otrzymała dotację w wysokości 25.000 zł w ramach rządowego programu “POSIŁEK W DOMU I SZKOLE”. Dzięki tym środkom powiększonym o wkład własny naszego samorządu wyremontujemy i wyposażymy jedno z pomieszczeń, które będzie służyło naszym uczniom w Szkole Podstawowej w Rogóźnie do spożywania posiłków.

Warto dodać, że w 2019 roku nasz samorząd za ponad 30.000 zł wykonał remont i zakupił wyposażenie jadalni dla uczniów Szkoły Podstawowej w Szembruczku.