Informacja w sprawie przeprowadzenia treningu systemów alarmowania


Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Rogóźno informuje, że na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy
Rogóźno Nr 
54/2020 z dnia 24 lipca 2020 r. w ramach treningów i ćwiczeń
dotyczących systemów alarmowania,
1 sierpnia 200 roku o godz. 17.00  przez okres 1 minuty zostanie nadany akustyczny sygnał alarmowy (syren).

Ćwiczenia dotyczące systemów alarmowych służą do oceny skuteczności
alarmo
wania mieszkańców gminy Rogóźno oraz ustalenie niezbędnych prac
w zakresie modernizacji systemu alarmowania i powiadamiania.

Celem uruchomienia syren jest upamiętnienie 76 rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego.
W tym momencie prosimy o chwilę zadumy.