Zarządzenie Wójta Gminy Rogóźno


Zarządzenie Nr 55/2020 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Rogóźno przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.

Zarządzenie 55