Ogłoszenie o zebraniu wiejskim


O G Ł O S Z E N I E 

ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA ROGÓŹNO

NA

ZEBRANIE WIEJSKIE

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 13 SIERPNIA 2020 R

O GODZ. 18:00 W GMINNYM OŚRODKU KULTURY
W ROGÓŹNIE

Przedmiotem zebrania wiejskiego będzie zmiana w planie finansowym funduszu sołeckiego na 2020 rok.

Sołtys Sołectwa Rogóźno

Kamilla Marszałek