Dopłaty do kredytów na zakup ziemi.


ARiMR uruchamia środki na limity dopłat do kredytów z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników.

O kredyty można ubiegać się w bankach współpracujących tj.: Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych i współpracujących Bankach Spółdzielczych oraz w bankach BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym oraz Banku Spółdzielczym w Brodnicy.

Szczegóły: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/kredyty-preferencyjne.html?fbclid=IwAR34XsQMTGlHziQ16quAhYIHb-D48ZKGFXN6Op2NF7Dbiz6QVCqTxGM_rlo