Kwiaty z ARiMR.


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odkupiła od ogrodników i handlowców kwiaty, które docelowo były przeznaczone na groby najbliższych 1 listopada. Producenci odnotowali straty, które zmniejszyć mogli sprzedając do ARiMR część swoich plonów, które zostały przekazane urzędowi. Ozdobiono nimi m.in. pomniki ofiar zbrodni hitlerowskich w Białochowie, a także kościoły w Rogóźnie i Szembruku. Dziękujemy ARIMR!