Pomoc dla mieszkańców gminy z Fundacji DIES MEI.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie informuje, że w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, Fundacja DIES MEI, z którą nawiązano współpracę oferuje szerokie wsparcie ofiarom przestępstw, ich rodzinom oraz świadkom, w tym pomoc prawną, psychologiczną, socjalną i mieszkaniową. W kwietniu 2021 r. z ww. pomocy w naszej gminie skorzystało 7 rodzin.

Osoby zainteresowane pomocą prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rogóźnie pod numer telefonu: 56 / 46 885 06.