Uwaga gęsta mgła!!!


Zjawisko: gęsta mgła

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: Dotyczy 15 powiatów: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński,

golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, lipnowski, radziejowski, rypiński, świecki, Toruń,

toruński, wąbrzeski, Włocławek i włocławski.

Ważność: od godz. 22:30 dnia 29.12.2021 do godz. 09:00 dnia 30.12.2021

Przebieg: Prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: brak

Dyżurny synoptyk: Anna Zielińska-Szefka

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo
Nr 157.