Rusza nabór wniosków na zwrot podatku akcyzowego !


Urząd Gminy Rogóźno informuje, że od 1 lutego do 28 lutego 2022 r. trwa nabór wniosków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2022 rok.

Odpowiedni wniosek należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

 

 

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:
110,00 zł * ilość

ha użytków rolnych
oraz
40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 do 29 kwietnia 2022 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o zwrot akcyzy – pobierz

Załącznik do wniosku zestawienie faktur – pobierz

Oświadczenie składane przez rolnika – pobierz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – pobierz