Razem Łatwiej – zapytanie ofertowe


Gmina Rogóźno – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie w związku z realizacją projektu pn. „Razem Łatwiej”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do składania ofert na realizację działań przewidzianych w projekcie.

 

Do pobrania:

1. Fizjoterapeuta

2. Kosmetyczka

3. Psycholog

4. Spotkanie z dietetykiem

5. Warsztaty florystyczne

6. Warsztaty komputerowe

7. Warsztaty kulinarne