Dorabiałeś do emerytury lub renty? Rozlicz się z ZUS


Wcześniejsi emeryci i renciści, którzy dodatkowo pracowali  w 2021 roku, muszą pamiętać by do  końca lutego poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o dodatkowych przychodach. Chodzi między innymi o ubiegłoroczne wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy-zlecenia czy też przychody z prowadzenia działalności gospodarczej albo z tytułu bycia członkiem rady nadzorczej.

Renciści i emeryci, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat kobieta/65 lat mężczyzna), a osiągnęli w zeszłym roku dodatkowy przychód, są zobowiązani do końca lutego poinformować ZUS o uzyskanych kwotach wynagrodzeń. Rozliczenie z dodatkowego przychodu dotyczy także wcześniejszych emerytów i rencistów, którzy w ubiegłym roku pracowali za granicą – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Informacja o przychodach potrzebna jest do rozliczenia wypłacanego świadczenia. Rozliczenie jest konieczne, ponieważ wcześniejszych emerytów i rencistów obowiązują limity w dorabianiu do świadczeń. Przychody rozlicza się na podstawie zaświadczenia z zakładu pracy emeryta lub rencisty.  Świadczenie może zostać rozliczone rocznie lub miesięcznie. Aby umożliwić rozliczenie świadczenia w najkorzystniejszy sposób, warto przedłożyć zaświadczenie o kwocie zarobków osiągniętych w poszczególnych miesiącach. Zaś osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, piszą oświadczenie samodzielnie. Ich przychodem jest deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – wyjaśnia rzeczniczka.

Kto nie musi rozliczać przychodu

Co do zasady emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny wynoszący 60 lat – kobiety, 65 lat – mężczyźni mogą dorabiać bez ograniczeń i nie muszą informować ZUS-u o zarobkach. Jeśli jednak osiągnęli ten wiek w trakcie 2021 roku, to muszą rozliczyć się w ZUS z zarobków uzyskanych w miesiącach przed ukończeniem wieku emerytalnego.

Limity w dorabianiu nie dotyczą także osób pobierających rentę rodzinną,  która kwotowo jest korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. Wysokością przychodów nie muszą przejmować się także osoby, które otrzymują emeryturę częściową, rentę inwalidy wojennego, inwalidy wojskowego, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową lub rentę rodzinną po takim inwalidzie. Informacji o zarobkach nie muszą także składać uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci, którzy nie ukończyli 26 lat, a są zatrudnieni na umowie zlecenia lub agencyjnej (za wyjątkiem uczniów pobierających renty socjalne).

Kiedy ZUS zmniejszy lub zawiesi świadczenie

Pracujących rencistów i niektórych emerytów obowiązują limity jakie mogą dorobić do swoich świadczeń. Jeśli dodatkowe zarobki nie przekroczą 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to emerytura lub renta będzie wypłacana w pełnej wysokości. Jeśli natomiast przekroczą ten limit, świadczenie jest zmniejszane. Natomiast po przekroczeniu drugiego progu- 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia wypłata świadczenia za dany miesiąc zostaje zawieszona.

Ile mogliśmy zarobić w ubiegłym roku

Okres Kwoty równe 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia Kwoty równe 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
1-2/2021 3 618,30 zł 6 719,70 zł
3-5/2021 3 820,60 zł 7 095,40 zł
6-8/2021 3 977,10 zł 7 386,10 zł
9-11/2021 3 853,20 zł 7 155,90 zł
12/2021 3 960,20 zł 7 354,50 zł
Graniczne kwoty przychodu dla 2021 46 149,50 zł 85 706,10 zł

 

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim