Przekaż 1% dla ochotników z OSP.


Po raz kolejny nadchodzi czas rozliczania przychodów podlegających opodatkowaniu. Jak co roku jest to okazja dla nas wszystkich do wsparcia strażaków ochotników z jednostek OSP z terenu naszej Gminy poprzez odpis 1% podatku dochodowego w rocznych zeznaniach podatkowych.

Jednym procentem podatku można wesprzeć OSP za pośrednictwem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, wpisując jego numer KRS: 0000116212, a w miejscu „cel szczegółowy” wpisać nazwę i adres jednostki, której chcemy przekazać swój jeden procent.

WAŻNE: jeśli nie wpiszemy adresu konkretnej jednostki, środki pozostaną w dyspozycji Związku.

Mamy nadzieję, że nasze wspólne wysiłki promocyjne jak co roku przyniosą wymierne korzyści w postaci zwiększonych wpływów na rzecz wszystkich naszych jednostek, dzięki którym będziemy mogli realizować cenne działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.