Trzynasta emerytura „na rękę” wyniesie 1217,98 zł


W kwietniu ruszą wypłaty tzw. trzynastek, czyli dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów. W tym roku trzynastka nie będzie opodatkowana. Będzie z niej potrącana tylko składka zdrowotna. Zatem trzynastka netto wyniesie 1217,98 zł.

Nie trzeba składać żadnych wniosków o przyznanie trzynastki. Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Trzynastka przysługuje wszystkim, którzy mają na dzień 31 marca przyznane prawo do wypłaty emerytury lub renty, albo innego długoterminowego świadczenia wypłacanego przez ZUS – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

Trzynasta emerytura wynosi tyle co minimalna emerytura, czyli 1338,44 zł brutto. Ministerstwo Finansów w tym roku zaniechało poboru podatku od trzynastej emerytury. Ze świadczenia zostanie pobrana jedynie składka zdrowotna w wysokości 120,46 zł, a zatem trzynastka netto wyniesie 1217,98 zł. Zaniechanie jest jednorazowe oraz ostateczne, to znaczy podatek nie zostanie zapłacony ani teraz, ani w rozliczeniu rocznym. Zaniechanie nie dotyczy trzynastek należnych za poprzednie lata.

Trzynastka także dla Ukraińców

Prawo do trzynastki mają nie tylko polscy seniorzy, ale także obywatele Ukrainy, którym ZUS wypłaca polską emeryturę lub rentę. Nie ma znaczenia, czy osobie zainteresowanej przysługuje emerytura lub renta:

  • w wysokości niezależnej (pełnej), tj. z tytułu wyłącznie polskich okresów ubezpieczenia, czy też
  • w wysokości proporcjonalnej , tj. w stosunku proporcjonalnym między polskim okresem ubezpieczenia a sumą polskich i zagranicznych okresów ubezpieczenia przebytych w państwach członkowskich UE/EFTA albo państwach, z którymi Polskę łączy dwustronna umowa
    o zabezpieczeniu społecznym.

Jeżeli świadczeniobiorca wskaże centrum życiowe na Ukrainie, to z trzynastki nie będzie również potrącana składka zdrowotna. Trzynastka wyniesie wówczas 1338,44 zł netto.

Z uwagi na trwającą wojnę na Ukrainie, część osób, którym ZUS wypłaca polską emeryturę lub rentę na ukraińskie rachunki bankowe, może nie być w stanie pobierać tych świadczeń. Jeśli taka osoba znajdzie się na terytorium Polski,  może założyć rachunek bankowy w Polsce i zwrócić się o pomoc do najbliższej placówki ZUS.  Wówczas emerytura lub renta wraz z trzynastą emeryturą będzie wypłacana na nowy wskazany rachunek bankowy w Polsce. Jeśli natomiast dana osoba znajdzie się na terytorium innego państwa, np. Rumunii, Mołdawii, Słowacji, Czech, czy Niemiec, może zgłosić się do odpowiedniej lokalnej instytucji lub kasy ubezpieczeń społecznych i przekazać informację o swoim problemie. Ważne, by wskazać, że otrzymywało się emeryturę lub rentę z polskiego ZUS i z powodu wojny nie można jej dalej pobierać. Lokalna instytucja przekaże sprawę do polskiego ZUS, w celu udzielenia pomocy. Można od razu wskazać też nowy numer rachunku bankowego dla ZUS do otrzymywania świadczeń np. w Rumunii lub Mołdawii, Czechach, Słowacji. ZUS skontaktuje się z daną osobą i ustali dalszą wypłatę polskiej emerytury lub renty.

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim