Decyzja PSSE w Grudziądzu nt. jakości wody z wodociągu publicznego w Rogóźnie.


W wyniku badań przeprowadzonych w dniu 27.05.2022 r. przez Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu stwierdzono brak przydatności wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg publiczny Rogóźno ze Stacji Uzdatniania Wody w Rogóźnie.

Informujemy, że obecnie do wszystkich odbiorców korzystających z wodociągu publicznego w Rogóźnie dostarczana jest woda ze Stacji Uzdatniania Wody w Szembruku, która spełnia wszelkie obowiązujące normy, a nasz gminny operator wodociągów SKR w Rogóźnie niezwłocznie podjął wszelkie działania zmierzające do poprawy jakości wody w Stacji Uzdatniania Wody w Rogóźnie.

 

Decyzja PSSE 27.05.2022 r. Rogóźno – do pobrania