Gmina Rogóźno w Programie „Ładowarka w każdej gminie”.


Gmina Rogóźno znalazła się na liście beneficjentów Programu „Ładowarka w każdej gminie”.  W pierwszym naborze do ww. konkursu wpłynęły 584 wnioski, z których wybrano 142 samorządy, gdzie powstaną punkty ładowania pojazdów elektrycznych. Program „Ładowarka w każdej gminie” ma wspierać rozwój elektromobilności w Polsce poprzez wybudowanie w każdej gminie w Polsce stacji ładowania samochodów elektrycznych o mocy minimum 22 KW. Warto dodać, że udział Gminy Rogóźno w projekcie nie będzie wymagał zaangażowania środków własnych.

Organizatorem projektu, w którym uczestniczy Gmina Rogóźno, jest Fundacja Lepsza Jakość Życia, z siedzibą w Radomiu. W ramach konkursu Fundacja wraz z partnerem technologicznym wybuduje i uruchomi na własny koszt stacje ładowania pojazdów elektrycznych na terenie należącym do gminy, w miejscu atrakcyjnym dla kierowców.

W ramach konkursu nasz samorząd otrzyma proporcjonalny procentowy udział w zyskach wygenerowanych przez zainstalowaną stację ładowania. Samorządy będą mogły przeznaczyć te pieniądze na tańsze ładowania dla swoich mieszkańców. W przypadku przeznaczenia swojego zysku dla mieszkańców w systemie informatycznym zostanie stworzona specjalna taryfa działająca we wszystkich stacjach ładowania w całej Polsce uwzględniająca rabat dla mieszkańca.