Archiwum dnia: 7 października 2016


Informacja dotycząca przerwy w dostawie wody

Niniejszym informuje się, że Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Rogóźnie – Gminny eksploatator sieci wodno-kanalizacyjnych przekazała informację dotyczącą przerwy w dostawie wody w miejscowościach zaopatrywanych z hydroforni w Rogóźnie, w związku z przerwą w dostawie energii elektrycznej.

Przerwa w dostawie wody dotyczy mieszkańców następujących miejscowości: Rogóźno, Gubiny, Jamy, Kłódka, Białochowo, Skurgwy i Rogóźno-Zamek w dniu 11.10.2016r. w godz. 9:00 – 15:00


Informacja dotycząca przerwy w dostawie energii elektrycznej

Niniejszym informuje się, że firma ENERGA – OPERATOR SA przekazała informację dotyczącą przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

11.10.2016 r. w godz. 9:00–15:00 Skurgwy 3, Rogóźno 2, 3, 8, 9, 11

12.10.2016 r. w godz. 9:00–14:00 Szembruk 1, 4, 5, 9

17.10.2016 r. w godz. 8:00-14:00 Szembruczek 3

ENERGA przeprasza za uciążliwości związane z wyłączeniami prądu.