Archiwum dnia: 30 maja 2017


Informacja o wyborze wykonawcy na usuwanie azbestu

Wójt Gminy Rogóźno informuje, że zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogóźno w 2017 roku” realizować będzie firma „MG ECO INVEST” Bartosz Marcinkowski z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Handlowy Młyn 27. Osobą odpowiedzialną za realizację zadania ze strony ww. firmy jest Pan Tomasz Reiwer tel. 694 169 093.