Archiwum dnia: 27 lipca 2018


Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Gminy Rogóźno

Zapraszam na XXXIV sesję Rady Gminy Rogóźno, która odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2018 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rogóźno.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie XXXIV Sesji Rady Gminy:

    a) stwierdzenie quorum

    b) przyjęcie porządku obrad

  2. Podjęcie uchwały Nr XXXIV/211/2018 Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2018 rok. Zmiany w budżecie Gminy Rogóźno dotyczą wprowadzenia do budżetu gminy dotacji celowej z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup urządzeń i wyposażenia dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogóźnie i Szembruku wysokości 95.000,00 zł.
  3. Wolne wnioski i zapytania
  4. Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Gminy.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

/-/ Sylwia Mazurek