Archiwum roku: R


Mobilni 2

Wójt Gminy Rogóźno wraz z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Grudziądzu serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne, na którym będzie można pozyskać informacje na temat pomocy młodym osobom w wejściu lub powrocie na rynek pracy.

Uczestnicy spotkania dowiedzą się o zdobywaniu nowych umiejętności i doświadczeń przydatnych przy poszukiwaniu i zdobywaniu pracy, a także o szkoleniach i kursach, międzynarodowych wyjazdach i zagranicznych stażach zawodowych: uczestnik nie ponosi żadnych kosztów, a kieszonkowe wynosi 4.800 zł!

Spotkanie odbędzie się 10 stycznia 2019 roku w godz. od 11 do 14 w Grudziądzu, w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (budynek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego), ul. Waryńskiego 4, sala B-25.

Spotkanie skierowane jest dla osób w wieku od 18 do 35 lat, mieszkających w województwie kujawsko-pomorskim, które nie pracują i nie uczą się.

Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego lub telefonicznie pod numerami telefonów: 56 62 15 820, 797 304 124

.


Zimowe odśnieżanie seozn 2018/2019

Urząd Gminy podaje do publicznej wiadomości numery kontaktowe do firm, które zajmują się odśnieżaniem poszczególnych sołectw:

Rogóźno i Rogóźno-Zamek – “KRZYCH-ROL” Krzysztof Kowalewski 668502960;

Kłódka i Białochowo – AUTO-JOKER Rafał Kociszewski 601871687;

Szembruk i Bukowiec – ER-TRANS Roman Wojda 603798397 lub Zbigniew Albrecht 695619733;

Szembruczek, Sobótka i Budy – ER-TRANS Roman Wojda 603798397 lub Zbigniew Albrecht 695619733;

Zarośle, Skurgwy, Gubiny i Jamy – Usługi Transportowe Zbigniew Długoński 509800002.


Umowa na drogę w Rogóźnie-Zamku podpisana.

Miło mi poinformować, że w dniu 17.12.2018 r. została podpisana umowa na wykonanie “Przebudowy drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóźno-Zamek”. Wykonawcą inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.. Wartość umowy opiewa na kwotę 309 176,48 zł, w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 114 166,00 zł. Całość prac ma zakończyć się najpóźniej do 30.04.2019 r.


INFORMACJA NA TEMAT PRYSZCZYCY

Pryszczyca (Foot and mouth disese – FMD) jest wirusową, bardzo zakaźną chorobą zwierząt parzystokopytnych, w tym bydła, świń, owiec i kóz.
Wirus pryszczycy przenosi się przez kontakt bezpośredni pomiędzy zwierzętami, za pośrednictwem mięsa i produktów mięsnych, mleka i jego przetworów, nasienia, skór, wełny, paszy dla zwierząt, itp.
Wirus może być przenoszony także przez człowieka, sprzęt gospodarski, ptaki, owady, gryzonie, środki transportu czy odzież.
Objawy chorobowe:
• gorączka, apatia, utrata apetytu, brak przeżuwania, gwałtowny spadek mleczności;
• zwiększone pragnienie i obfite ślinienie;
• pęcherze na języku, wargach i dziąsłach, śluzawicy u bydła/tarczy ryjowej u świń, na skórze szpary międzyracicowej, a także na wymieniu i strzykach;
• po pęknięciu pęcherzy – bolesne rany, owrzodzenia;
• cielęta i prosięta, karmione mlekiem zwierząt chorych na pryszczycę często padają z objawami biegunki i ogólnego wycieńczenia;
• równie często dochodzi do padnięć zwierząt dorosłych.

Zalecenia:
• w razie zauważenia wymienionych objawów choroby należy natychmiast zawiadomić powiatowego lekarza weterynarii celem umożliwienia pobrania próbek w kierunku wykluczenia FMD.
• zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).
• do czasu przybycia powiatowego lekarza weterynarii wszystkie zwierzęta należy zatrzymać w gospodarstwie, zwierzęta chore zamknąć i odizolować, nie wpuszczać osób postronnych do gospodarstwa oraz unikać wyjazdu domowników poza teren gospodarstwa.
Należy pamiętać, że wystąpienie tej szybko szerzącej się choroby powoduje zawsze ogromne straty ekonomiczne dla kraju oraz hodowców zwierząt, związane w koniecznością wybijania zakażonych stad, a także ograniczeniem obrotu i handlu zwierzętami oraz produktami pochodzenia zwierzęcego.
Pryszczyca jest chorobą zwalczaną z urzędu!!!
Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia pryszczycy jest obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
Za zwierzęta zabite w ramach zwalczania pryszczycy przysługuje odszkodowanie z budżetu państwa!!!


Strojenie choinki !!!

Dziś Mikołajki 🎅. Z tej okazji Urząd Gminy odwiedziły dzieci z Przedszkola Publicznego w Rogóźnie. Dzięki ich zaangażowaniu i pomocy w urzędowa choinka 🎄bardzo szybko została ustrojona bombkami i łańcuchami. W podzięce, oprócz słodyczy, dzieci miały możliwość zobaczyć jak funkcjonuje urząd.


Koła Gospodyń Wiejskich!!!

28 listopada br. weszła w życie ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich. Istnieje możliwość zarejestrowania KGW w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez ARiMR.

Wpis do KRKGW pozwala na:
– uzyskanie osobowości prawnej;
– prowadzenie działalności gospodarczej;
– dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej;
– wsparcie finansowe od 3.000 – 5.000 zł w zależności od liczby członków;
– w przyszłości możliwość pozyskania dotacji.

Wnioski o dofinansowanie dla KGW należy złożyć do 27-12-2018 r. w Biurze Powiatowym ARiMR w Grudziądzu, ul. Piłsudskiego 51/53. Pełnomocnikiem ds. KGW jest Pani Agata Pylak, 56 / 461 02 14.

Więcej informacji można uzyskać również pod poniższym linkiem:

http://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejsk…


Uwaga rolnicy!!!

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Grudziądzu zachęca do korzystania z Portalu IRZplus.

IRZplus to pomocne narzędzie, które łączy w sobie zalety elektronicznej księgi stada, gromadzącej wszystkie potrzebne rolnikowi informacje o hodowanych przez niego krowach, kozach, świniach czy owcach oraz platformy umożliwiającej załatwianie urzędowych spraw wymaganych przy posiadaniu zwierząt gospodarskich.

Korzystanie z Portalu IRZplus znacznie ułatwia składanie zgłoszeń przemieszczeń zwierząt, np. kupno-sprzedaż. Jeśli jedna strona złoży zgłoszenie za pośrednictwem IRZplus, to druga strona będzie widziała na swoim koncie tę informację i wystarczy, że potwierdzi – również za pośrednictwem Portalu IRZplus – prawidłowość zawartych w niej danych. Nie będzie konieczności wypełniania nowego zgłoszenia przemieszczenia.

Za pośrednictwem IRZplus można także bez wychodzenia z domu złożyć zapotrzebowanie na numery kolczyków dla bydła, owiec i kóz oraz ich duplikaty, a także zamówić duplikaty paszportów dla bydła. Dla hodowcy zwierząt stworzona w portalu baza danych o ich stadzie będzie pomocnym narzędziem. Będzie można w każdej chwili sięgnąć po zgromadzone w niej potrzebne informacje, sprawdzić złożone przez siebie zgłoszenia lub złożyć nowe.


Informacja o zutylizowanym azbeście

Wójt Gminy Rogóźno informuje, że zakończyła się realizacja zaplanowanego na 2018 rok przedsięwzięcia „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogóźno”. W ramach zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny określony jako masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest wynosząca łącznie 51,82 ton. Zadanie zostało w 70% sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach realizacji programu priorytetowego AZBEST 2018. Pozostałe 30% wartości zadania zostało sfinansowane ze środków własnych gminy.

Zadanie realizowane było w miesiącach czerwiec – październik 2018 roku. Płyty azbestowe zostały odebrane z terenu 14 nieruchomości położonych na terenie Gminy Rogóźno. Odpady te zostały przekazane na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Wójt Gminy Rogóźno