Archiwum dnia: 26 czerwca 2020


Wybory 2020: O czym pamiętać?

Wybory Prezydenta RP odbędą się w niedzielę 28 czerwca 2020 r. Lokale wyborcze będą otwarte dla głosujących od 7.00 do 21.00.

Tegoroczne wybory z uwagi na Covid-19 różnić się będą od wszystkich dotychczasowych. Po pierwsze oddać głos można w nich na trzy sposoby: osobiście, korespondencyjnie oraz przez pełnomocnika. Po drugie należy stosować się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia, by uchronić siebie i innych przed rozprzestrzenianiem wirusa.

Do 19 czerwca można było złożyć wniosek o głosowanie przez pełnomocnika. Upłynął też już termin zgłoszeń do głosowania korespondencyjnego dla osób niepozostających na kwarantannie (16 czerwca) i tych, którzy na kwarantannie są od pewnego czasu (23 czerwca). Świeżo skierowani przez sanepid na odosobnienie mogą ubiegać się o możliwość głosowania korespondencyjnego do 26 czerwca 2020. Zgłoszenia spowodują przesłanie im pakietów wyborczych z dokładnymi wytycznymi, jak oddać głos.

W lokalu wyborczym
Wybierając się do lokalu wyborczego, należy zabrać dokument ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport), maseczkę oraz dobrze też mieć własny długopis. W samym lokalu pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniego dystansu – 1,5 m od kolejnej osoby. Oczywiście, konieczne będzie również zakrywanie ust i nosa oraz zdezynfekowanie rąk.

Odbiór karty do głosowania
Kiedy podejdziemy do komisji po odbiór karty do głosowania i podamy swój dokument, będziemy poproszeni o zdjęcie na moment maseczki w celu identyfikacji. Następnie otrzymujemy kartę, co potwierdzamy podpisem na liście wyborców. Odbierając kartę, warto zwrócić uwagę, czy na pewno znajduje się na niej pieczęć obwodowej komisji wyborczej, w której głosujemy. Bez pieczęci karta jest nieważna.

Oddaj swój głos
Po odebraniu karty idziemy w miejsce wyznaczone, wyszukujemy na liście kandydata, na którego zdecydowaliśmy się oddać głos i stawiamy krzyżyk (dwie przecinające się linie) w kratce obok jego nazwiska. Jeżeli postawimy krzyżyk poza okienkiem lub nie postawimy go wcale, głos będzie nieważny. Jeżeli zaznaczymy właściwe okienko, ale linie nie przetną się w jego wnętrzu – głos również będzie nieważny. I nieważny będzie, jeśli na karcie narysujemy krzyżyki w kratkach więcej niż jednego kandydata.

Po wstawieniu krzyżyka w odpowiednim okienku, kartę wrzucamy do urny.

Kart nie wolno wynosić z lokalu wyborczego.