Archiwum dnia: 11 sierpnia 2020


Gmina Rogóźno pozyskała środki na Dzienny Dom „Senior+” oraz Klub „Senior+.

Miło nam poinformować, że Gmina Rogóźno pozyskała środki finansowe w kwocie ponad 360.000 zł na utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”
oraz Klubu „Senior+   w ramach tegorocznego naboru do Programu Wieloletniego „Senior+”.
Zjawisko starzenia się społeczeństwa, które dotyka także Gminę Rogóźno, tworzy konieczność podejmowania władze gminy działań ukierunkowanych na pomoc seniorom w życiu codziennym, zapewnienie im odpowiedniego systemu opieki
oraz wsparcia. Działalność ośrodków wsparcia zapewni seniorom możliwość korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej
oraz rekreacyjnej i prozdrowotnej.