Archiwum dnia: 14 sierpnia 2020


Trwa nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

Wójt Gminy Rogóźno przypomina, że producenci rolni, którzy nie wykorzystali całego limitu w I terminie, mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do upraw rolnych oraz chowu lub hodowli bydła w II terminie do 31 sierpnia 2020 r. – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

Producenci rolni zajmujący się chowem lub hodowlą bydła winni dodatkowo dołączyć do wniosku dokument wydawany przez kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzednim.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi 100 l/ha użytków rolnych oraz 30 l/średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2020 r. została ustalona w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zwrot podatku będzie wypłacany od 1 do 30 października 2020 r. dla wniosków złożonych w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

 


Bitwa Warszawska 1920.

W dniach 13-15 sierpnia 1920 r. na przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej. Określana mianem “cudu nad Wisłą” i uznawana za 18. przełomową bitwę w historii świata zdecydowała o zachowaniu przez Polską niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem.

Bitwa Warszawska rozpoczęła się 13 sierpnia walką o przedpole stolicy, m.in o Radzymin, który kilkanaście razy przechodził z rąk do rąk. Ostatecznie polscy żołnierze, za cenę wielkich strat, utrzymali Radzymin i inne miejscowości, odrzucając nieprzyjaciela daleko od swoich pozycji.

14 sierpnia działania zaczepne na linii Wkry podjęła 5. Armia gen. Władysława Sikorskiego, mająca przeciw sobie siły sowieckiej IV i XV armii. W zaciekłej walce pod modlińską twierdzą wyróżniała się m.in. 18. Dywizja Piechoty gen. Franciszka Krajewskiego. Ciężkie boje, zakończone polskim sukcesem, miały miejsce również pod Pułtuskiem i Serockiem.

16 sierpnia gen. Sikorski śmiałym atakiem zdobył Nasielsk. Mimo to inne jednostki sowieckie nie zaprzestały marszu w kierunku Brodnicy, Włocławka i Płocka.

Jednym z ważnych fragmentów Bitwy Warszawskiej było zdobycie 15 sierpnia przez kaliski 203. Pułk Ułanów sztabu 4. armii sowieckiej w Ciechanowie, a wraz z nim – kancelarii armii, magazynów i jednej z dwóch radiostacji, służących Sowietom do utrzymywania łączności z dowództwem w Mińsku.

Szybko podjęto decyzję o przestrojeniu polskiego nadajnika na częstotliwość sowiecką i rozpoczęciu zagłuszania nadajników wroga, dzięki czemu druga z sowieckich radiostacji nie mogła odebrać rozkazów. Warszawa bowiem na tej samej częstotliwości nadawała przez dwie doby bez przerwy teksty Pisma Świętego – jedyne wystarczająco obszerne teksty, które udało się szybko odnaleźć. Brak łączności praktycznie wyeliminował więc 4. Armię z bitwy o Warszawę.

Faza obronna Bitwy Warszawskiej trwała do 16 sierpnia, kiedy to, dzięki działaniom marszałka Piłsudskiego, nastąpił przełom. Dowodzona przez niego tzw. grupa manewrowa, w skład której wchodziło pięć dywizji piechoty i brygada kawalerii, przełamała obronę bolszewicką w rejonie Kocka i Cycowa, a następnie zaatakowała tyły wojsk bolszewickich nacierających na Warszawę. Tuchaczewski musiał wycofać się nad Niemen. Ostateczną klęskę bolszewicy ponieśli pod Osowcem, Białymstokiem i Kolnem. Według nowej koncepcji (opracowanej wraz z gen. Rozwadowskim) polska grupa uderzeniowa miała zgromadzić się nad dolnym Wieprzem, między Dęblinem a Chełmem i wejść w skład gruntownie zreorganizowanych polskich oddziałów.

W wyniku Bitwy Warszawskiej straty strony polskiej wyniosły: ok. 4,5 tys. zabitych, 22 tys. rannych i 10 tys. zaginionych.

Straty zadane Sowietom nie są znane. Przyjmuje się, że ok. 25 tys. żołnierzy Armii Czerwonej poległo lub było ciężko rannych, 60 tys. trafiło do polskiej niewoli, a 45 tys. zostało internowanych przez Niemców.

Według odnalezionych w późniejszych latach i ujawnionych w sierpniu 2005 roku dokumentów Centralnego Archiwum Wojskowego, już we wrześniu 1919 roku szyfry Armii Czerwonej zostały złamane przez por. Jana Kowalewskiego. Manewr polskiej kontrofensywy udał się zatem m.in dzięki znajomości planów i rozkazów strony rosyjskiej i umiejętności wykorzystania tej wiedzy przez polskie dowództwo.

Bitwa Warszawska została uznana za 18. przełomową bitwę w historii świata. Zdecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i zatrzymała marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią.


Msza św. żałobna w intencji Ks. Kan. Wojciecha Zawackiego.

14 kwietnia br., zmarł Ks. Kan. Wojciech Zawacki, Proboszcz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mokrem.

Z powodu obostrzeń epidemiologicznych w pogrzebie kapłana mogła uczestniczyć tylko najbliższa rodzina.

Obecnie, gdy nie ma już limitu wiernych w kościołach, Parafia Wniebowzięcia NMP w Mokrem, zaprasza na Mszę św. żałobną w Jego intencji.

Eucharystia pod przewodnictwem Ks. Biskupa Wiesława Śmigla odprawiona zostanie w piątek, 21 sierpnia 2020 r. o godz. 17.00.


Kolejne awanse na nauczyciela mianowanego.

Miło mi poinformować, że Pani Paulina Chojnowska oraz Pan Karol Zygadlewicz w dniu wczorajszym z pozytywnym rezultatem zdali egzamin na nauczyciela mianowanego.
Serdecznie gratulujemy pedagogom ze Szkoły Podstawowej w Białochowie uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego oraz życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym.