Archiwum miesiąca: grudzień 2021


Sprawozdanie z realizacji zadania pn. “Pamięć o Bohaterach Białochowa 1939 r.

Dobiega końca realizacja zadania pn. „Pamięć o Bohaterach Białochowa 1939 r.” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustawionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 Już dziś możemy przywołać wszystkie efekty, które udało się poczynić  w trakcie jego realizacji

1. Renowacji został poddany pomnik upamiętniający Ofiary zbrodni dokonywanych w Białochowie jesienią 1939 r.

2. Utworzona została strona internetowa poświęcona wydarzeniom, na którą serdecznie zapraszamy

https://bialochowo1939.rogozno.ug.gov.pl/

3. Zgromadzono dane ofiar oraz inne dane historyczne, co stanowiło podstawę do wydania broszur

4. Zorganizowano wystawę w Szkole Podstawowej w Białochowie

5. Zorganizowano lekcje historii dla uczniów

Całość znajdziecie Państwo w poniższej galerii zdjęć.

« z 5 »

Kreator wniosków o 500 plus na PUE ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował specjalny kreator wniosków o 500 plus na PUE ZUS. Zostanie on uruchomiony 1 stycznia 2022 r. 

Od nowego roku obsługę programu “Rodzina 500 plus” zacznie przejmować ZUS. Już w styczniu  ZUS zacznie przyjmować wnioski o 500 plus na dzieci, które nie otrzymują tego świadczenia
z gminy. Chodzi o osoby, którym dopiero urodziło się dziecko lub osoby, które wróciły
z zagranicy spoza Unii Europejskiej. Sprawy dotyczące świadczeń przyznanych przed 1 stycznia
2022 r. nadal będą realizowane przez samorządy, które będą wypłacać przyznane już świadczenia do końca maja 2022 r. – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Natomiast w lutym rodzice będą mogli złożyć wnioski na kolejny okres świadczeniowy, który rozpocznie się od 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 31 maja 2023 r. Wnioski o świadczenie wychowawcze będą przyjmowane wyłącznie online, a pieniądze będą wypłacane na konto bankowe – dodaje rzeczniczka.

Dla rodzin wnioskujących o świadczenie 500 plus przygotowany został specjalny kreator na PUE ZUS, który zostanie uruchomiany 1 stycznia 2022 r. Pomoże on krok po kroku wypełnić wniosek, uwzględniając specyfikę danego wnioskodawcy. Tym samym wyeliminowane zostaną pomyłki, które do tej pory zdarzały się na papierowych wnioskach.

Klienci będą mogli również liczyć na pomoc pracowników ZUS, którzy pomogą  założyć konto na  Platformie Usług Elektronicznych ZUS i złożyć internetowo wniosek o 500 plus.


Zwolnienie ze składek i postojowe dla określonych branż

17 stycznia rusza kolejna odsłona Tarczy antykryzysowej. Przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli uzyskać zwolnienie z opłacania składki za grudzień 2021 r. i otrzymać do sześciu świadczeń postojowych. Wnioski będzie można złożyć wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. 

O zwolnienie z opłacania składki za grudzień 2021 r. będą mogli wystąpić przedsiębiorcy, którzy byli zgłoszeni jako płatnik składek przed listopadem 2020 roku i na 31 marca 2021 roku ich przeważający rodzaj działalności był oznaczony kodem PKD:

  • 30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje),
  • 29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
  • 29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Wniosek o zwolnienie składki za grudzień (RDZ-B7) będzie można składać od 17 stycznia do
28 lutego 2022 r. tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Do 28 lutego  przedsiębiorca, aby skorzystać ze zwolnienia, będzie musiał również przekazać dokumenty rozliczeniowe za grudzień 2021 r. chyba że jest zwolniony z obowiązku ich składania – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Dla kogo świadczenie postojowe

Przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli otrzymać świadczenie postojowe maksymalnie sześć razy. Świadczenie będzie wynosić 2 080 zł albo 1 300 zł. Wniosek o to świadczenie (RSP-DD7 ) mogą złożyć najwcześniej 17 stycznia 2022 r. a  najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Świadczenie postojowe sześciokrotnie mogą otrzymać podmioty oznaczone kodami PKD: 56.30.Z, 93.29.A, 93.29.Z. Co ważne, jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek RSP-DD7 i otrzymał świadczenie postojowe już wcześniej, to teraz liczba świadczeń postojowych, o które może wystąpić, zostanie pomniejszona.

Warunkiem uzyskania zwolnienia z opłacania składki za grudzień czy otrzymania świadczenia postojowego jest m.in. spadek przychodu o co najmniej 40 proc. Należy porównać sytuację
w jednym z dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku do ZUS z poprzednim miesiącem lub analogicznym miesiącem poprzedniego roku albo z lutym 2020 r., albo z wrześniem 2020 r.

Lista branż oraz warunki, jakie należy spełnić, by otrzymać pomoc w ramach najnowszej Tarczy antykryzysowej, dostępna jest na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl). Tam też umieszczona jest instrukcja jak wypełnić i złożyć wniosek o wsparcie bezpośrednio przez Platformę Usług Elektronicznych czy poprzez PUE ze pośrednictwem gov.pl.


Uwaga gęsta mgła!!!

Zjawisko: gęsta mgła

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: Dotyczy 15 powiatów: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński,

golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, lipnowski, radziejowski, rypiński, świecki, Toruń,

toruński, wąbrzeski, Włocławek i włocławski.

Ważność: od godz. 22:30 dnia 29.12.2021 do godz. 09:00 dnia 30.12.2021

Przebieg: Prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: brak

Dyżurny synoptyk: Anna Zielińska-Szefka

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo
Nr 157.


Uchwalono budżet gminy na 2022 r.

W dniu 28 grudnia 2021 r. odbyła się XXXIII Sesja Rady Gminy Rogóźno, na której uchwalono budżet Gminy Rogóźno na rok 2022 r. Wraz z uchwałą budżetową radni uchwalili Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2030. Projekt WPF oraz budżetu gminy zostały przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która pozytywnie zaopiniowała dokumenty.

Inne podjęte uchwały na XXXIII Sesji Rady Gminy dotyczyły m.in. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.; planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2022 r.; w sprawie utworzenia ośrodków wsparcia pod nazwą Zespół Ośrodków Wsparcia: Dzienny Dom „Senior+” w Rogóźnie, Klub „Senior+” w Jamach i połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rogóźnie czy przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Rogóźno na lata 2022-2030.

Jednocześnie Radni Rady Gminy podjęli uchwały dotyczące likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rogóźno na okres 20 lat na rzecz NZOZ EUROMEDICA Sp. z o.o.

– Chciałem podziękować wszystkim radnym, którzy zagłosowali za tymi ważnymi uchwałami związanymi z zabezpieczeniem podstawowej opieki zdrowotnej w naszym samorządzie. Myślę, że w ciągu kilku najbliższych kilku miesięcy wszyscy przekonamy się, że ten krok, to był słuszny wybór i słuszna decyzja. Najbardziej zadowoleni z tej decyzji będą nasi mieszkańcy o czym jestem przekonany – Krzysztof Polesiak Wójt Gminy Rogóźno.

Wójt Gminy Rogóźno pragnie serdecznie podziękować Radnym Gminy, Skarbnikowi oraz wszystkim pracownikom Urzędu Gminy za przygotowanie i zatwierdzenie budżetu na kolejny, trudny rok 2022. Pozwoli to na przystąpienie do działań i realizacji zadań inwestycyjnych wraz z początkiem Nowego Roku.

 


Uwaga opady marznące – zamiana!!!

Zjawisko: opady marznące

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: 17 powiatów: brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, lipnowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek i włocławski

Ważność: od godz. 10:56 dnia 29.12.2021 do godz. 21:00 dnia 29.12.2021

Przebieg: prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: przedłużono ważność ostrzeżenia.

Dyżurny synoptyk: Anna Zielińska-Szefka

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo
Nr 155.


Uwaga opady marznące!!!

Zjawisko: opady marznące

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: wszystkie powiaty

Ważność: od godz. 20:00 dnia 28.12.2021 do godz. 15:00 dnia 29.12.2021 r.

Przebieg: Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: brak

Dyżurny synoptyk: Michał Szewczyk

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo
Nr 154.


ZUS będzie obsługiwał wnioski o świadczenia dla rodzin – świadczenie wychowawcze 500 plus i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Informuję, że od dnia 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie obsługiwał wnioski o świadczenia dla rodzin – świadczenie wychowawcze 500 plus i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Informacje dla klientów dostępne są na stronie: www.zus.pl

W sprawie świadczeń klienci otrzymają pomoc:


Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2022 r.

Kasa informuje, że Uchwałą Nr 11 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 8 grudnia 2021 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2022 r. (M.P. z 2021 r., poz.1158).

W związku z tym, wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w I kwartale 2022 r. wynosi 60,00 zł miesięcznie (wymiar składek za pomocników na poszczególne miesiące na www.krus.gov.pl ).

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 20,00 zł miesięcznie.

Jednocześnie Kasa informuje, że w grudniu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1013,63 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w I kwartale 2022 r. wynosi 101,00 zł. 

Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

  • 12% emerytury podstawowej tj. 122,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
  • 24% emerytury podstawowej tj. 243,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
  • 36% emerytury podstawowej tj. 365,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
  • 48% emerytury podstawowej tj. 487,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Ustawowy termin uregulowania należnych składek za:

  1. rolników, małżonków i domowników za I kwartał 2022 r. upływa z dniem 31 stycznia 2022 r.
  2. pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy