Archiwum miesiąca: luty 2022


Zaproszenie na treningi do szkółki kolarskiej Team Orlik Rogóźno.

Szkółka kolarska Team Orlik Rogóźno zaprasza dzieci w wieku 11-13 lat, chłopcy i dziewczynki na treningi, które odbywają się w każdy wtorek i czwartek o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej w Rogóźnie (wejście od sali gimnastycznej).

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 786-768-300.

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników dwóch kółek do kontaktu.

 


Gmina Rogóźno prowadzi zbiórkę pomocy materialnej dla Ukrainy.

Nasza Gmina prowadzi zbiórkę materialnej pomocy dla Ukrainy. Od dziś (28.02.2022 r.) do Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie, tel. 56 / 46 884 78 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00 można przynosić produkty i środki, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie (w tym oczekującym przed przejściami granicznymi), zgodnie z poniższą listą:

1. Odzież i okrycie:

– koce zwykłe i termiczne

– śpiwory

– podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej

– materace

– ubrania (nowe!), płaszcze przeciwdeszczowe (nowe!)

 

2. Środki higieny i czystości:

– płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło, dezodoranty, pasta do zębów, szczoteczki do zębów, grzebienie

– bielizna damska, męska, dziecięca

– podpaski, pampersy, pieluchy dla dorosłych, papier toaletowy i ręczniki papierowe

– ręczniki (w tym z mikrofibry)

– worki na śmieci, środki dezyfekujące/alkohol do dezynfekcji, maski filtrujące lub jednorazowe

 

3. Żywność:

– woda

– żywność do szybkiego przygotowania (instant), batony (w tym energetyczne), bakalie, orzechy,

– konserwy,

– makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania

– narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik)

 

4. Inne:

–  zapałki, baterie, powerbanki, oświetlenie, w tym latarki, świece

–  zestawy pierwszej pomocy

 

Podstawowe środki medyczne (witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel i przeziębienie) – lekarstwa, tylko te które są kupowane bez recepty!! I mogą być przechowywane w temperaturze do 260C. Wyłącznie nowe opakowania z ważnym terminem przydatności.

 

 


Od marca wyższy próg dochodowy do tzw. 500 plus dla osób niesamodzielny

Od 1 marca 2022 r. zmienia się kwota graniczna, na podstawie której ustala się prawo i wysokość świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji tzw. „500 plus dla niesamodzielnych”. Teraz to 1772,08 zł, od marca 1896,13 zł.

Zmiana progu dochodowego nie oznacza, że osoby pobierające świadczenie muszą na nowo złożyć wniosek. Wniosek należy złożyć jeśli upłynął okres, na który została orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji lub jeśli nowy próg dochodowy obecnie pozwala na uzyskanie świadczenia – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Świadczenie uzupełniające mogą otrzymać osoby, które ukończyły 18 lat, mieszkają na terytorium Polski i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, czyli potrzebują pomocy innej osoby
w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych takich jak przygotowywanie posiłków, mycie itd. Prawo do świadczenia 500 plus dla niesamodzielnych zależy również od łącznej wysokości przysługujących świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych.

Od 1 marca  łączna kwota brutto emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub świadczeń z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych nie może przekroczyć 1896,13 zł – mówi Krystyna Michałek

Świadczenia finansowane ze środków publicznych to np. emerytury czy renty wypłacane przez ZUS, KRUS i inne organy. Do tej grupy zaliczają się również świadczenia z pomocy społecznej o charakterze innym niż jednorazowe, np. zasiłki stałe, dodatek mieszkaniowy. Na stronie internetowej ZUS oraz w placówkach ZUS dostępny jest katalog świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Nie zawsze będzie to 500 zł

Świadczenie uzupełniające nie zawsze będzie wypłacone w pełnej wysokości 500 zł. Jeśli osoba uprawniona pobiera emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1396,13 zł, a nie przekracza 1896,13 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł. Będzie to różnica między kwotą 1896,13 zł, a łączną kwotą przysługujących świadczeń. Na przykład jeżeli suma obecnie pobieranych świadczeń wynosi 1500 zł, to świadczenie uzupełniające jest przyznawane w kwocie 396,13 zł. Świadczenie może być przyznane nawet w kwocie kilku złotych, jeżeli dana osoba osiąga dochód bliski 1896,13 zł brutto.

Więcej informacji na temat świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji można znaleźć na stronie internetowej ZUS. 

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim


Uwaga emeryci EWK! Do 28 lutego wnioski o świadczenie wyrównawcze od stycznia

Tylko do 28 lutego br. osoby uprawnione do tzw. emerytury EWK, które w dalszym ciągu sprawują opiekę nad dzieckiem wymagającym stałej opieki, mogą złożyć wniosek o świadczenie wyrównawcze z wyrównaniem od 1 stycznia br. Po tej dacie świadczenie będzie przyznawane od miesiąca złożenia wniosku. Dotyczy to tych, których pobierane obecnie emerytury EWK są niższe niż świadczenie pielęgnacyjne.

W województwie kujawsko-pomorskim ZUS wypłaca 1256  wcześniejszych emerytur z tytułu opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki, czyli tzw. emerytur EWK. Większość z nich wypłacana jest w kwocie 1250,88 zł brutto. Od tego roku osoby pobierające niskie emerytury EWK mogą złożyć wniosek o przyznanie świadczenia wyrównawczego podwyższającego ich emerytury do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, które od 2022 r. wynosi 2119 zł. Do tej pory do placówek ZUS w naszym regionie wpłynęło 418 wniosków o świadczenia wyrównawcze – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Co ważne, aby otrzymać świadczenie wyrównawcze od stycznia, należy złożyć wniosek do końca lutego br. Wnioski o świadczenie należy składać do organu, który obecnie wypłaca emeryturę EWK np. do ZUS-u, lub innego organu emerytalno-rentowego– dodaje rzeczniczka.

Zmiana przepisów od stycznia 2022 r. w zakresie wyboru świadczenia korzystniejszego wypłacanego z ZUS lub MOPS, GOPS

Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne z MOPS-u, GOPS-u czy innych instytucji, które po 1 stycznia 2022 r. złożyły wniosek do ZUS-u np. o emeryturę czy rentę z tytułu niezdolności do pracy, mogą wybrać, które świadczenie dla nich jest korzystniejsze i które chcą mieć wypłacane. Nie można pobierać obu świadczeń. Dotyczy to także wniosków złożonych po 1 stycznia o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, rodzicielskie świadczenie uzupełniające czy rentę rodzinną z tytułu śmierci małżonka przyznaną w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej z innym świadczeniem emerytalno-rentowym.

W niektórych przypadkach świadczenie emerytalno-rentowe, ustalone w kwocie niższej niż świadczenie pielęgnacyjne, może być korzystniejsze z uwagi na możliwość zarobkowania albo możliwość uzyskania tzw. 13-tej i 14-tej emerytury. Możliwe są też przypadki, w których wyższe świadczenie emerytalno-rentowe, może być świadczeniem mniej korzystnym dla zainteresowanego od świadczenia pielęgnacyjnego np. ze względu na dokonywane potrącenia na rzecz komornika.

Decyzja o wyborze korzystniejszego świadczenia należy do klienta. Jeśli chce otrzymywać świadczenie z ZUS, to musi o tym powiadomić ZUS, odsyłając lub składając osobiście w placówce ZUS uzupełniony wniosek o podjęcie wypłaty świadczenia. Wniosek o podjęcie wypłaty powinien być złożony jak najszybciej. Jeśli taki wniosek zostanie zgłoszony po uprawomocnieniu się decyzji przyznającej świadczenie z ZUS, to podjęcie wypłaty świadczenia nastąpi od miesiąca zgłoszenia wniosku o podjęcie wypłaty świadczenia. Jeśli klient nie zrobi nic lub wskaże, że wybiera świadczenie pielęgnacyjne, to ZUS zawiesi prawo do emerytury czy renty do czasu złożenie wniosku o podjęcie jej wypłaty.

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim


Pomoc druhów z OSP Rogóźno i OSP Szembruk dla strażaków z Ukrainy.

W odpowiedzi na apel Komendanta Głównego PSP Andrzeja Bartkowiaka jednostki OSP Rogóźno i OSP Szembruk przekazały dziś sprzęt, który trafi dla strażaków z Ukrainy!

W czasie akcji udało nam się zebrać m.in.: ubrania typu Nomex, buty i rękawice strażackie, hełmy, prądownice czy węże pożarnicze.

Ubrania i sprzęt zostały przekazane do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu,a następnie do Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu skąd wyruszą dalej na Ukrainę.

 


#PomagamUkrainie – koordynacja pomocy humanitarnej.

Rząd uruchamia mechanizm koordynacji pomocy humanitarnej w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Wsparcie przekazywane będzie z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i innych instytucji państwa, a także ze środków samorządowych, społecznych i prywatnych.

Pomoc kierowana będzie do osób przebywających na terytorium Ukrainy, a także do obywateli Ukrainy, którzy są już na terytorium Polski.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie pomagamukrainie.gov.pl.

 

 


Pomoc Ukrainie.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rogóźno,

Za naszą wschodnią granicą, u naszego sąsiada trwa wojna. Solidaryzujemy się z Ukrainą – każdy naród ma prawo do wolności, a każde państwo do nienaruszalności swoich granic.

Sytuacja na Ukrainie jest dramatyczna i bardzo dynamiczna. Wielu obywateli Ukrainy ucieka przed wojną do Polski. Potrzebują pomocy. Chcemy i powinniśmy pomagać – zarówno jako samorząd, jak i poszczególni mieszkańcy – otrzymaliśmy od Was wiele takich głosów. Macie otwarte serca. Jesteśmy Wam za nie wdzięczni.

Jako samorząd rozpoczęliśmy działania przygotowawcze, m.in. wytypowaliśmy lokale gminne, w których możemy przyjąć uciekających przed wojną. Będą to zapewne rodziny, głównie kobiety i dzieci, bo mężczyźni zostali na Ukrainie objęci powszechną mobilizacją.

W odpowiedzi na Wasze sygnały chcemy też stworzyć bazę wiedzy, kto z naszych mieszkańców może i chce pomóc oraz w jaki sposób. By jako wspólnota lokalna być gotowi, kiedy taka pomoc dla naszych sąsiadów z Ukrainy będzie konieczna.

Na razie nie zdecydowaliśmy się na zorganizowanie zbiórki darów, ani zbiórki finansowej – oczywiście jeśli pojawi się taka potrzeba natychmiast ją uruchomimy, jesteśmy na to przygotowani. Już teraz wiele organizacji pozarządowych to robi, włączają się w nie mieszkańcy z naszej gminy.

W tej sytuacji wszystko, co możemy zrobić to zachować spokój i pomagać. Pamiętajmy też, że wojna informacyjna to nieodłączna część każdego konfliktu. Dlatego nie poddawajmy się dezinformacji.

Na stronie www.rogozno.ug.gov.pl, przede wszystkim w zakładce Pomoc Ukrainie, będziemy publikować bieżące informacje. Będziemy z Państwem w kontakcie również za pośrednictwem FB.

Krzysztof Polesiak
Wójt Gminy Rogóźno