Archiwum dnia: 9 marca 2022


Dyżury ZUS w terenie w sprawie świadczeń rodzinnych

Bydgoski i toruński oddział ZUS zaplanował kolejne wyjazdowe dyżury w sprawie świadczeń na dzieci 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Odbędą się one 17 marca w miejscowościach,
w których Zakład nie ma placówek.

Mieszkańcy naszego województwa nadal składają wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ i Rodziny Kapitał Opiekuńczy (RKO). Do tej pory złożyli  133,3 tys. wniosków o świadczenie 500 +i ponad 24 tys. wniosków o RKO. Rodzice, którzy potrzebują wsparcia przy elektronicznym złożeniu wniosku o świadczenie rodzinne, mogą liczyć na pomoc pracowników ZUS, także w tych miejscowościach, w których Zakład nie ma placówek. 17 marca pracowników ZUS będzie można spotkać w takich miejscowościach jak: Jeziora Wielkie, Lubiewo, Barcin, Świekatowo, Dobrcz, Kcynia, Jabłonowo Pomorskie, Gruta, Kowalewo Pomorskie, Dobrzyń n/Wisłą, Topólka, Wąpielsk, Nieszawa oraz Chełmża- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Szczegółowy harmonogram dyżurów:

 • 03.2022 w godz. 9-13.00 –UG Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36
 • 03.2022 w godz. 9-13.00 –GOPS w Lubiewie, ul. Hallera 7
 • 03.2022 w godz. 10-14.00 –MGOPS Barcin, ul. Mogileńska 3
 • 03.2022 w godz. 9-13.00 –GOPS Świekatowo, ul. Tucholska 6
 • 03.2022 w godz. 10-14.00 –UG w Dobrczu, ul. Długa 50
 • 03.2022 w godz. 11-15.00 –MGOPS Kcynia, ul. Libelta 28
 • 03.2022 w godz. 9-13.00 –UMiG w Jabłonowie Pomorskim, ul. Główna 28
 • 03.2022 w godz. 9-13.00 – UG w Grucie, ul. Gruta 244
 • 03.2022 w godz. 9-13.00 – MGOK w Kowalewie Pomorskim, ul. Wolności 13
 • 03.2022 w godz. 10-14.00 – UG Dobrzyń n/Wisłą, ul. Królowej Jadwigi 1
 • 03.2022 w godz. 9-13.00 – UG w Topólce, Topólka 22
 • 03.2022 w godz. 8.30-12.30 – UG Wąpielsk, Wąpielsk 20
 • 03.2022 w godz. 9-13.00 –MOPS w Nieszawie, ul. 3-go Maja 2
 • 03.2022 w godz. 10-14.00 –MOPS w Chełmży, ul. Tumska 12

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach. 

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim


Od marca wyższe świadczenie Mama 4 plus

Na Kujawach i Pomorzu świadczenie Mama 4 plus  otrzymuje ponad 4 tys. osób.
Od marca świadczenie jest wyższe i wynosi tyle, co gwarantowana minimalna emerytura, czyli 1338,44 zł brutto.
Nie każdy jednak otrzyma pełną wysokość świadczenia.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, potocznie nazywane Mama 4 plus ma zapewnić podstawowe środki do życia mamom, które zrezygnowały z pracy lub jej nie podjęły, aby wychowywać przynajmniej czwórkę dzieci. Tym samym pracowały za krótko i nie nabyły prawa do gwarantowanej minimalnej emerytury.  O świadczenie to mogą ubiegać się nie tylko kobiety po 60 roku życia, które urodziły i wychowały lub jedynie wychowały, co najmniej czworo dzieci, ale po spełnieniu określonych warunków również mężczyźni.  Świadczenie to może być przyznane ojcom po 65 roku życia w przypadku śmierci matki albo porzucenia przez nią dzieci lub długotrwałego zaprzestania wychowanie dzieci.

Wysokość świadczenia wynosi tyle, co gwarantowana minimalna emerytura, czyli od marca 1338,44 zł brutto. Taką kwotę dostają osoby, które nie pobierają emerytury ani renty i nie posiadają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Natomiast w przypadku pobierania emerytury lub renty w kwocie niższej niż najniższa emerytura, świadczenie stanowi dopełnienie do kwoty 1338,44 zł. W województwie kujawsko-pomorskim świadczenie Mama 4 plus  otrzymuje ponad 4 tys. osób, w tym 1,6 tys. osób otrzymuje pełną wysokość świadczenia, a 2,4 tys. osób otrzymuje uzupełnienie do kwoty gwarantowanej emerytury minimalnej. Na przykład, jeśli obecnie pobieramy świadczenie w wysokości 900 zł, to zostanie ono uzupełnione o 438,44 zł, tj. do 1338,44 zł – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Świadczenie tylko na wniosek

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przyznawane jest na wniosek. Formularz ZUS ERSU dostępny jest w salach obsługi klienta we wszystkich placówkach ZUS oraz na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do wniosku należy dołączyć w szczególności oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej (druk ERU), zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie dziecka, jeżeli akt urodzenia dziecka nie jest sporządzony w polskim rejestrze stanu cywilnego, akt zgonu w przypadku śmierci matki dzieci, zaświadczenia potwierdzające osiągane dochody oraz  inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

Ważne!

Osoba pobierająca rodzicielskie świadczenie uzupełniające, ma obowiązek zawiadomić ZUS o wszelkich zmianach, które mają wpływ na prawo do tego świadczenia i jego wysokość, na przykład o podjęciu zatrudnienia, osiąganiu dodatkowych dochodów czy też prawie do innego świadczenia.

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim


Ubezpieczenie graniczne dla osób wjeżdzających z Ukrainy.

Ubezpieczenie graniczne na 30 dni dla osób wjeżdżających z Ukrainy są bezpłatne. Oferują je Allianz, ERGO Hestia, PZU oraz Warta – ubezpieczenia są dostępne u agentów tych firm na przejściach granicznych lub poprzez infolinię.

Tu znajdziecie Państwo więcej informacji: https://piu.org.pl/oc-graniczne-lub-zielona-karta-dla-obywateli-ukrainy/

W załączeniu przekazujemy ulotki.

Treść komunikatu po ukraińsku:

Важлива інформація для громадян України щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів – страхування автоцивільної відповідальності Важлива інформація для громадян України щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів – страхування автоцивільної відповідальності (OC komunikacyjne).

РИКОРДОННЕ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІД ALLIANZ, ERGO HESTIA, PZU ТА WARTA Є БЕЗКОШТОВНИМ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯКІ В’ЇЖДЖАЮТЬ ДО ПОЛЬЩІ

Кожен транспортний засіб, який рухається по польських дорогах, повинен мати обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності. При в’їзді в Польщу з України на автомобілі на українській реєстрації скористайтеся з:
•    Зеленої карти. Це підтвердження вашого полісу страхування автоцивільної відповідальності.
•    Якщо у вас немає Зеленої карти, вам потрібна прикордонна страховка після перетину польського кордону. Прикордонне страхування на 30 днів для осіб, які в’їжджають з України, безкоштовне. Таке страхування пропонують Allianz, ERGO Hestia, PZU та Warta – страхування доступне у агентів цих компаній на прикордонних переходах або через гарячу лінію (Телефон).

Zielona_Karta_PIU_A4_PL

Zielona_Karta_PIU_A4_UA


Od dziś lekcje w eszkole dla uczniów z Ukrainy.

Szacuje się, że z objętej wojną Ukrainy do Polski uciekło już ponad 400 tysięcy dzieci i młodzieży. Aby umożliwić im kontynuowanie nauki i wesprzeć w poznawaniu regionu, uruchomiliśmy prowadzone w języku ukraińskim zajęcia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej. W dzisiejszej (8 marca) inauguracji wziął udział marszałek Piotr Całbecki. Zajęcia dostępne na platformie Youtube.

– Cieszę się, że w tak krótkim czasie udało się wcielić nasz plan w czyn. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten projekt, którzy z entuzjazmem włączyli się w jego realizację. Naszą e-Szkołę będziemy rozwijać w taki sposób, aby jak najlepiej odpowiadała potrzebom młodych obywateli Ukrainy. To także wsparcie dla ośrodków organizujących czas dzieciom i młodzieży. Bądźcie z nami i korzystajcie z lekcji prowadzonych przez naszych wspaniałych pedagogów – mówił marszałek Piotr Całbecki.

Otwierającą ukraińską część e-Szkoły lekcję matematyki poprowadziła Tatiana Kovalska, wykładowczyni uniwersytecka z 10-letnim stażem pracy i 6-letnim stażem zawodowym w kształceniu dzieci klas 1-6. Nauczycielka języków obcych i toruńska przewodniczka turystyczna Nadzieja Hajduczenia zaprasza na zajęcia języka polskiego i historii regionu kujawsko-pomorskiego. Psycholog kliniczny, nauczycielka w szkole podstawowej Oksana Koriahina zaoferuje wsparcie psychologiczne.

W planie naszej e-Szkoły znajdą się zajęcia języka polskiego i angielskiego, matematyki, informatyki oraz plastyki, a także edukacja regionalna, kultura polska i ukraińska, dla najmłodszych – nauczanie wczesnoszkolne. Uczniowie będą mogli skorzystać także ze wsparcia psychologicznego. Lekcje prowadzone są m.in. przez nauczycieli z Ukrainy, którzy dotarli do Polski w ostatnich tygodniach. Plan zajęć dostępny będzie na stronie edupolis.pl.

Początkowo prowadzonych będzie 10 zajęć tygodniowo – po 2 godziny od poniedziałku do piątku.

Wszystkie lekcje będą rejestrowane i archiwizowane na YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, można do nich wracać także poza godzinami emisji. Za techniczną stronę przedsięwzięcia odpowiada marszałkowska spółka celowa Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa była odpowiedzią samorządu województwa na niezbędne ze względów epidemicznych zamknięcie placówek oświatowych w 2020 roku. Zainteresowanie, z jakim się spotkała sprawiło, że projekt kontynuowaliśmy w wakacje – transmitowaliśmy ciekawe zajęcia o różnorodnej tematyce, rozwijające zainteresowania i poszerzające wiedzę o naszym regionie. Proponowaliśmy także lekcje popołudniowe. Wszystkie zostały zarchiwizowane i służą uczniom m.in. do powtórek bieżących materiałów.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego