Archiwum dnia: 21 marca 2022


Jeszcze tylko przez pół roku można płacić bonem turystycznym

Choć bon cieszy się dużym zainteresowaniem, to i tak nie wszyscy mieszkańcy naszego regionu z niego skorzystali.  Na aktywację wciąż czeka 51,8 tys. bonów. A czasu na jego wykorzystanie jest coraz mniej. ZUS przypomina, że tylko do końca września można płacić bonem turystycznym.

Bon turystyczny to 500 zł na jedno dziecko, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością 1000 zł. Przysługuje rodzicom, którzy mieli prawo do świadczenia wychowawczego 500 +  w momencie wejścia w życie przepisów o bonie, a także jeśli nabyli do niego prawo między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Bonem można zapłacić np. za kolonie, obóz dziecka, wycieczkę, czy weekendowy wyjazd. Ważne, aby płatności bonem były za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane w Polsce przez podmioty wpisane na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną (POT). Jest w czym wybierać. Płatności w ten sposób przyjmuje ponad 30 tys. podmiotów turystycznych.

W województwie kujawsko-pomorskim,  choć wielu rodziców bon aktywowało, to jednak nie do końca z niego skorzystało. Do wykorzystania, choćby częściowego pozostało jeszcze w bonach ponad 81 mln zł. Na 228,6 tys. przygotowanych bonów wykorzystanych co do złotówki zostało jedynie 96,8 tys. Wciąż blisko 80 tys. bonów aktywowanych nie została wykorzystana w całości, a  blisko 23 proc., czyli  51,8 tys. bonów, nie zostało jeszcze aktywowanych – dodaje rzeczniczka.

Aktywacja bonu jest bardzo prosta

Rodzice, którzy jeszcze nie aktywowali bonu, mogą to zrobić na Platformie Usług Elektronicznych ZUS w zakładce “Ogólny”. W menu bocznym trzeba wejść w zakładkę “Polski Bon Turystyczny”, a następnie “Mój bon”. Po potwierdzeniu swoich danych i aktywacji bonu rodzic otrzymuje specjalny kod, który należy pokazać podmiotowi turystycznemu podczas dokonywania płatności bonem. Każda płatność będzie potwierdzona jednorazowym kodem autoryzacyjnym wysłanym SMS. Co ważne bonem można płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania kwoty nie później niż do końca września tego roku. Do tego czasu trzeba zrealizować płatność bonem, zaś sama usługa może być zrealizowana nawet po tej dacie.

W całym kraju rodzicie uruchomili do tej pory około 3,3 mln bonów. Płatności nimi przekroczyły kwotę 2,1 mld zł.

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim


Renta socjalna – korzystne zmiany dla dorabiających

Od początku roku obowiązują nowe, korzystniejsze, przepisy dla dorabiających do renty socjalnej. Są teraz takie same jak w przypadku osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy.
Dla wielu osób oznacza to możliwość osiągania dodatkowych przychodów i pobierania renty socjalnej w pełnej lub zmniejszonej wysokości – bez zawieszania prawa do świadczenia.

Jeszcze w ubiegłym roku osoby pobierające rentę socjalną, których przychód przekraczał choćby o jeden grosz 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, miały zawieszaną wypłatę renty socjalnej.
Teraz to się zmieniło. Jeśli przychód będzie wyższy niż 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 4196,60 zł brutto), ale nie przekroczy 130 proc. tej kwoty (7793,70 zł brutto- kwota ta obowiązuje do 31 maja), renta socjalna będzie częściowo zmniejszona. Dopiero gdy przychód przekroczy wyższy próg 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, renta może być zawieszona – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Co ważne od nowego roku osoby pobierające rentę socjalną mogą być rozliczani z przychodu z każdego miesiąca osobno, ale też z łącznego przychodu z całego roku. Ostateczne rozliczenie  się z ZUS-em nastąpi po upływie roku kalendarzowego – rocznie lub miesięcznie. Wcześniej renta socjalna była zawieszana na bieżąco –  za każdy miesiąc, gdy pracujący rencista przekroczył niższy próg przychodu. Jest to korzystne rozwiązanie szczególnie dla tych klientów, których wypłaty za pracę z kilku miesięcy są kumulowane, lub którzy pracują tylko część roku.

Istotna zmiana dotyczy też katalogu przychodów, które miały wpływ na zawieszenie wypłaty renty socjalnej. Klienci osiągający przychód z tytułów, które nie są już brane pod uwagę, mogą pobierać pełną rentę socjalną niezależnie od kwoty przychodu. Na przykład na zawieszenie renty socjalnej nie wpływa już przychód z tytułu najmu czy dzierżawy, przychód  z niektórych rodzajów pracy, np. z umowy zlecenia uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów jeśli nie ukończyli 26 roku życia. Nie są również wliczane honoraria z tytułu działalności twórczej lub artystycznej – wyjaśnia rzeczniczka.

Osoba, która ma przyznaną rentę socjalną powinna pamiętać, aby jak najszybciej zawiadomić ZUS o podjęciu pracy zarobkowej i osiąganych przychodach. Może skorzystać z formularza EROP – Oświadczenie o osiąganiu przychodu.

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim