Archiwum dnia: 3 października 2022


Poświęcenie nowego auta ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szembruk.

W piątek 30 września na terenie strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szembruku odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MAN.

W uroczystości udział wzięli: asystentka Poseł na Sejm RP Anny Gembickiej – Magdalena Cieśla-Szulc, asystent Poseł na Sejm RP Mariusza Kałużnego – Michał Żmijewski, Starosta Powiatu Grudziądzkiego Adam Olejnik, Przewodnicząca Rady Powiatu Grudziądzkiego – Marzena Dembek, Wójt Gminy Rogóźno Krzysztof Polesiak, Przewodnicząca Rady Hanna Hydzik oraz Radni Rady Gminy, Wójt Gminy Grudziądz – Andrzej Rodziewicz, Przewodnicząca Rady Gminy Rogóźno poprzedniej kadencji Janina Hoffman czy ksiądz kanonik Kazimierz Flisikowski proboszcz Parafii pw św. Bartłomieja w Szembruku. Wśród zaproszonych gości byli także przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej: Zastępca Komendanta Wojewódzki PSP st. bryg. Marek Rusoń oraz Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Grudziądzu mł. bryg. Tomasz Zdrojewski, a także Prezes Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Grudziądzkiego dh Sławomir Chyła i druhowie z okolicznych jednostek.

Wydarzenie rozpoczęło się wprowadzeniem sztandaru oraz odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego. Gości powitał prowadzący uroczystość Maciej Gachewicz oraz Krzysztof Polesiak – Prezes Zarządu Gminnego OSP w Rogóźnie. Podkreślił również jak duże znaczenie dla mieszkańców Szembruka i gminy ma pojawienie się nowego wozu strażackiego: “Samochód, który otrzymała OSP Szembruk bez wątpienia przyczyni się do zapewnienia w większym stopniu bezpieczeństwa mieszkańcom, a strażakom do bardziej profesjonalnego prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych. Nie byłoby tego samochodu gdyby nie ludzie dobrej woli. Dlatego też w imieniu Zarządu i gminnej społeczności pragnę serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do pozyskania tegoż samochodu, a są nimi: strażacy z OSP Szembruk za wkład pracy w konkursie szczepień COVID-19, dzięki któremu udało się pozyskać 228.000 zł; Radnym Rady Gminy Rogóźno za przeznaczenie środków finansowych w kwocie 236.500 zł, wszystkim darczyńcom, którzy wsparli darowiznami wsparli zakup tego samochodu, a szczególnie chce podziękować za ogromne zaangażowanie w pozyskiwanie środków z WFOŚiGW w kwocie 500.000 zł Poseł na Sejm RP i Sekretarz Stanu w MRiRW pani Annie Gembickiej. Dziękuje także pracownikom Urzędu Gminy: Marzenie Halik – Skarbnik Gminy i Magdalenie Pokojskiej – Kierownik RGK za wsparcie merytoryczne przy przygotowaniu postępowania na zakup auta” – mówił Krzysztof Polesiak.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było oficjalne wręczenie kluczyków przez Krzysztofa Polesiaka – Wójta Gminy Rogóźno, st. bryg. Marka Rusonia – Zastępcę Komendanta Wojewódzki PSP oraz asystent Poseł na Sejm RP Magdalenę Cieśla-Szulc na ręce Naczelnika OSP Szembruk oraz poświęcenie samochodu strażackiego przez księdza kanonika Kazimierza Flisikowskiego.

Głos zabrali również zaproszeni goście podkreślając rangę wydarzenia i życząc strażakom aby efektywnie nieśli pomoc i bezpiecznie wracali z akcji do domów.

W trakcie uroczystości brązowymi Medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa” zostali odznaczeni:
– Krzysztof Polesiak – Wójt Gminy Rogóźno
– Marzena Dembek – Przewodnicząca Rady Powiatu Grudziądzkiego
– Janina Hoffman – Przewodnicząca Rady Gminy Rogóźno w kadencji 2014-2018
– Tomasz Kurzyński – Radny Rady Gminy Rogóźno.

Samochód ratowniczo-gaśniczy z całą pewnością przyczyni się do usprawnienia pracy druhów ochotników z Szembruka, a co za tym idzie do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie gminy Rogóźno oraz całego powiatu grudziądzkiego.

Spotkanie zakończyło się strażackim poczęstunkiem.