Umowa na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Szembruku podpisana!


Miło nam poinformować, że podpisana została umowa przez Krzysztofa Polesiaka – Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marzeny Halik z Kamilą Hałupką – Członkiem Zarządu firmy INSTALCOMPACT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na realizację zadania pn. „Modernizacja stacji uzdalniania wody oraz sieci wodociągowej w miejscowości Szembruk”. Inwestycja dofinansowana jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwotą 2,85 mln złotych, a całkowity koszt jej realizacji wynosi 5,67 mln zł.

Cieszymy się, że inwestycja polegająca na modernizacji Stacji Uzdatniania Wody, wybudowaniu nowego ujęcia wody pitnej, a także wymianie sieci azbestowej i przyłączy poprawi jakość dostarczanej wody pitnej dla mieszkańców Gminy Rogóźno.