Projekty


Gmina Rogóźno otrzyma środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 r.

Dziś zostały ogłoszone wyniki kolejnego naboru w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 r. Nasz samorząd otrzyma dofinansowanie w wysokości 0,74 mln stanowiące 60% wartości zadania na przebudowę drogi gminnej nr 041238C (tej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym) w Rogóźnie. W ramach projektu powstanie pieszojezdnia o szerokości 5 m, dodatkowe miejsca parkingowe, trawniki i odpływy do kanalizacji deszczowej. Drugi nasz projekt związany z przebudową również drogi gminnej nr 041238C (tej prowadzącej do drogi wojewódzkiej 535) znalazł się na liście rezerwowej, gdzie po zwiększeniu puli środków otrzyma również 60% dofinansowania w kwocie 0,49 mln zł. W tym przypadku w ramach projektu powstanie pieszojezdnia o szerokości 5 m, progi zwalniające, trawniki i odpływy do kanalizacji deszczowej. Oba zadania zostaną zrealizowane w 2024 roku.

 


Wręczenie promes w ramach II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dziś w Ratuszu Staromiejskim – Muzeum Okręgowym w Toruniu odbyło się uroczyste wręczenie promes w ramach II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Nasz samorząd w tej uroczystości wśród parlamentarzystów z regionu kujawsko-pomorskiego reprezentowała Marzena Halik – Skarbnik Gminy. Do Gminy Rogóźno trafi na 2 projekty kwota 600.000 zł dofinansowania. Na każdy z poniższych projektów samorząd otrzyma dofinansowanie, a następnie udzieli dotację w wysokości 300.000 zł na projekty:
✅Modernizacja ogrodzenia kościołów: pw. św. Bartłomieja w Szembruku i pw. św. Krzyża w Gubinach.
✅Modernizacja budynku stodoły parafii pw. św. Wojciecha w Rogóźnie.

Gmina Rogóźno pozyskała 600.000 zł z II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Kolejne dobre wiadomości dla mieszkańców naszego samorządu. Zostały ogłoszone wyniki II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, gdzie do Gminy Rogóźno trafi na 2 projekty kwota 600.000 zł dofinansowania. Na każdy z poniższych projektów samorząd otrzyma dofinansowanie, a następnie udzieli dotację w wysokości 300.000 zł na projekty:
✅Modernizacja ogrodzenia kościołów: pw. św. Bartłomieja w Szembruku i pw. św. Krzyża w Gubinach.
✅Modernizacja budynku stodoły parafii pw. św. Wojciecha w Rogóźnie.

 


Podpisanie umowy na budowę instalacji fotowoltaicznych z Regionalnego Programu Operacyjnego (EFRR) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się uroczyste wręczenie umów dla 17 beneficjentów na łączną kwotę 5,92 mln zł w ramach tegorocznego konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego (EFRR) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 0,7 mln zł, które wynosi 100% dofinansowania projektu, powstaną instalacje fotowoltaiczne na wszystkich szkołach podstawowych w naszym samorządzie oraz budynku, w którym mieści się Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Dzienny Dom Senior+.

 


Gmina Rogóźno otrzyma 2,5 mln złotych na budowę przedszkola!!!

Dziś nastąpiło rozstrzygnięcie kolejnej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dedykowanego samorządom, w których funkcjonowały tzw. PGR-y.

Miło nam poinformować, że Gmina Rogóźno otrzyma 2.500.000 zł na projekt pn.: „Budowa przedszkola w Rogóźnie”. Dzięki tym środkom na realizację tego priorytetowego projektu mamy zabezpieczone finansowanie na blisko 5.000.000,0 złotych. Co pozwoli przygotować się do ogłoszenia postępowania przetargowego na budowę przedszkola jeszcze w tym roku.

Dodatkowo do naszego samorządu poprzez Powiat Grudziądzki trafią środki w wysokości 1.999.000,00 zł na realizację ważnego projektu dalszej modernizacji drogi powiatowej Nr 1353C Białochowo-Szembruczek, która stanowi ważny element infrastruktury komunikacyjnej dla wielu mieszkańców Gminy Rogóźno.

 


Środki z Funduszu Sprawiedliwości dla KGW z terenu Gminy Rogóźno.

 

Miło nam poinformować, że Gmina Rogóźno pozyskała z Funduszu Sprawiedliwości środki w kwocie 5.000 zł dzięki którym do 2 kół gospodyń wiejskich z terenu Gminy Rogóźno trafił sprzęt kuchenny. Koło Gospodyń Wiejskich Białochowianki w Białochowie otrzymało m.in. wyciskarkę wolnoobrotową oraz blender ręczny, a z kolei Koło Gospodyń Wiejskich Szembruczek wielofunkcyjny planetarny robot kuchenny. Uroczyste podpisanie umów darowizny i przekazanie sprzętu nastąpiło w obecności Krzysztofa Polesiaka – Wójta Gminy i Marzeny Halik – Skarbnik, Michała Żmijewskiego – Dyrektora Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Mariusza Kałużnego oraz Pań z KGW Białochowianki i KGW Szembruczek. Zgodnie z zapowiedziami Pań przekazany sprzęt zostanie wykorzystany na dniach do przygotowania potraw na nadchodzące Dożynki Gminne.

 


Środki z RPO WK-P na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych dla Gminy Rogóźno!!!

Miło nam poinformować, że nasz samorząd pozyskał kolejne środki zewnętrzne, tym razem w ramach Działania 13.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym, Schemat: Mikroinstalacje – budynki użyteczności publicznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dzięki kwocie ponad 700.000 zł na m.in.: szkołach podstawowych w Białochowie, Szembruczku i Rogóźnie zostaną zamontowane instalacje fotowoltaiczne. Będą to kolejne, po Urzędzie Gminy, budynki naszego samorządu na których powstaną odnawialne źródła energii. Radość z tych środków jeszcze większa, gdyż stanowi 100% dofinansowania do tego zadania inwestycyjnego.

 


Uroczyste wręczenie promes z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W miniony poniedziałek w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku odbyło się wręczenie promes w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Promesy na blisko 1,0 mln zł z rąk Minister Anny Gembickiej, Posłów na Sejm: Joanny Borowiak i Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Senatora Józefa Łyczaka i Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego Józefa Ramlau odebrali w imieniu naszego samorządu Krzysztof Polesiak Wójt Gminy i Marzena Halik Skarbnik. Dzięki pozyskanym środkom nasz samorząd zrewitalizuje park dworski w Szembruczku, aleję kasztanową w Białochowie, szpaler dębowy w Rogóźnie-Zamku oraz kapliczkę w miejscowości Zarośle. Cieszymy się, że kolejne środku przyczynią się do upiększenia krajobrazu naszej gminy.

 


Fotorelacja z realizacji gminnych inwestycji.

Przedstawiamy Państwu krótką fotorelacje z realizacji gminnych inwestycji.

1. Trwają prace związane z modernizacją systemu c.o. i c.w.u. na osiedlu Jamy. Wykonawca rozpoczął roboty ziemne i przygotował fundamenty na których zostaną zamontowane kotłownie, które zastąpią kilkudziesięcioletnie instalacje c.o. i c.w.u. w budynkach komunalnych. Wartość inwestycji ponad 2,2 mln zł.

2. W minioną środę został przekazany formie Taczyński Sp. z o.o. plac budowy na OSP Szembruczek, gdzie w ramach środków pozyskanych z RPIS Polski Ład zostanie zmodernizowany m.in. dach obiektu, zamontowana pompa ciepła i instalacja PV. Wartość tego zadania to blisko 0,5 mln zł.

3. Wykonawca zadania pn.”Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Szembruku” wykonał odwiert nowego ujęcia wody. Wartość zadania 5,50 mln zł, dofinansowanie Polski Ład 2,85 mln zł.