Informacja publiczna o przyjęciu zmiany uchwały antysmogowej.


Informujemy, że w dniu 30 sierpnia 2021 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę Nr XXXV/510/21 zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. “uchwałę antysmogową”).

Ww. uchwała jest aktem prawa miejscowego i została opublikowana 3 września 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod poz. 4347.

Uchwała zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 r.

Informacja publiczna o przyjęciu zmiany uchwały antysmogowej