Archiwum dnia: 28 września 2021


Renta rodzinna dla ucznia, maturzysty i studenta

Maturzyści przyjęci na pierwszy rok studiów, którzy pobierają renty rodzinne, jeśli chcą otrzymać rentę także za wrzesień, powinni pamiętać, by dostarczyć do ZUS wniosek o dalszą wypłatę świadczenia i potwierdzenie przyjęcia na studia. Mają na to czas tylko do końca września.
Po rozpoczęciu roku akademickiego do końca października muszą również dostarczyć zaświadczenie o rozpoczęciu studiów.

Do końca września także uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy otrzymują rentę rodzinną
z ZUS, powinni do wniosku o dalszą wypłatę świadczenia dołączyć zaświadczenie, że nadal się uczą.

Jeśli zrobią to z opóźnieniem, np. złożą dokumenty w październiku, to stracą rentę rodzinną za wrzesień. Z kolei studenci na złożenie dokumentów mają czas do końca października. Natomiast
w przypadku, gdy rozpoczęcie nauki nastąpiło w innym miesiącu niż wrzesień czy październik, zaświadczenie o dalszej nauce należy złożyć do końca miesiąca, w którym rozpoczęto naukę – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Nie jest konieczne coroczne przedstawianie informacji o dalszej nauce, jeśli zaświadczenie
nie wygasło, bo uczelnia czy szkoła wydała je na cały okres trwania nauki (np. studia 5-letnie).
ZUS wypłaca rentę rodzinną za okres wskazany w zaświadczeniu. Osoby, które pobierają rentę rodzinną, powinny pamiętać, żeby na bieżąco informować ZUS o przerwaniu nauki. Jeśli tego
nie zrobią, to nadpłacone nienależne świadczenie będą potem musiały zwrócić z odsetkami.

Renta rodzinna po zmarłym członku rodziny, np. rodzicu przysługuje dzieciom do ukończenia przez nie 16 roku życia, a nawet dłużej pod warunkiem kontynuowana nauki. Student może pobierać rentę do 25 roku życia, a jeśli 25 urodziny przypadną na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, to może otrzymywać rentę aż do końca tego roku studiów.  Od tej zasady jest wyjątek. Bez ograniczeń wiekowych rentę rodzinną mogą pobierać dzieci, które do ukończenia 16 roku życia lub jeszcze
w trakcie nauki, a przed 25 rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. W ich przypadku nie ma znaczenia to, czy się uczą – wyjaśnia Krystyna Michałek.

 


Zapraszamy na konsultacje społeczne w sprawie budowy gazociągu Gustorzyn-Gardeja.

Serdecznie zapraszamy na konsultacje społeczne prowadzone przez Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. w związku z budową gazociągu Gustorzyn – Gardeja, które odbędą się dnia 4 października 2021 r. (poniedziałek) w godzinach od 9:00 do 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Rogóźnie. W szczególności zapraszamy do udziału w konsultacjach właścicieli działek zlokalizowanych na obszarze geodezyjnym planowanej trasy.

Firma odpowiedzialna jest za realizację budowy gazociągu przemysłowego o łącznej długości 128 km, którego jeden z odcinków (o długości ok. 12 km) będzie przebiegać przez teren sołectw: Kłódka, Rogóźno, Gubiny i Budy.

Spotkanie ma na celu przekazanie informacji na temat projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Gustorzyn-Gardeja oraz zebranie wszelkich uwag i wniosków dotyczących inwestycji.

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące projektu można przesyłać w terminie 7 dni od daty organizacji Konsultacji Społecznych na adres poczty elektronicznej: komunikacja.gdansk@gaz-system.pl oraz na adres: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku, Wałowa 47, 80-858 Gdańsk dopiskiem „Konsultacje Gustorzyn-Gardeja”.

Więcej informacji o inwestorze i projekcie znajdą Państwo na stronie: https://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/gustorzyn-gardeja/

 


Informacja publiczna o przyjęciu zmiany uchwały antysmogowej.

Informujemy, że w dniu 30 sierpnia 2021 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę Nr XXXV/510/21 zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. “uchwałę antysmogową”).

Ww. uchwała jest aktem prawa miejscowego i została opublikowana 3 września 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod poz. 4347.

Uchwała zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 r.

Informacja publiczna o przyjęciu zmiany uchwały antysmogowej