Zapraszamy na konsultacje społeczne w sprawie budowy gazociągu Gustorzyn-Gardeja.


Serdecznie zapraszamy na konsultacje społeczne prowadzone przez Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. w związku z budową gazociągu Gustorzyn – Gardeja, które odbędą się dnia 4 października 2021 r. (poniedziałek) w godzinach od 9:00 do 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Rogóźnie. W szczególności zapraszamy do udziału w konsultacjach właścicieli działek zlokalizowanych na obszarze geodezyjnym planowanej trasy.

Firma odpowiedzialna jest za realizację budowy gazociągu przemysłowego o łącznej długości 128 km, którego jeden z odcinków (o długości ok. 12 km) będzie przebiegać przez teren sołectw: Kłódka, Rogóźno, Gubiny i Budy.

Spotkanie ma na celu przekazanie informacji na temat projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Gustorzyn-Gardeja oraz zebranie wszelkich uwag i wniosków dotyczących inwestycji.

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące projektu można przesyłać w terminie 7 dni od daty organizacji Konsultacji Społecznych na adres poczty elektronicznej: komunikacja.gdansk@gaz-system.pl oraz na adres: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku, Wałowa 47, 80-858 Gdańsk dopiskiem „Konsultacje Gustorzyn-Gardeja”.

Więcej informacji o inwestorze i projekcie znajdą Państwo na stronie: https://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/gustorzyn-gardeja/