Gazociąg Gustorzyn – Gardeja


Spotkanie informacyjne firmy GAZ-SYSTEM S.A. w sprawie budowy gazociągu.

Informujemy, że w dniu 12 stycznia 2023 r.g. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy Gruta, Gruta 244, 86-330 Gruta odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie budowy gazociągu Gustorzyn-Gardeja.
Spotkanie dedykowane jest mieszkańcom z gmin: Gruta, Grudziądz i Rogóźno. Wezmą w nim udział przedstawiciele Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i poświęcone będzie głównie tematyce odszkodowawczej oraz zostanie omówiony status prac.
Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich naszych mieszkańców zainteresowanych tą inwestycją.

GAZ-SYSTEM dla edukacji – środki na doposażenie szkół w Gminie Rogóźno.

Gmina Rogóźno darowiznę w ramach programu GAZ-SYSTEM dla edukacji – edycja III. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. przekazał kwotę 30 000, 00 zł dla publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Rogóźno z przeznaczeniem na doposażenie klasopracowni w interaktywne monitory.

Dzięki uzyskanym środkom do: Szkoła Podstawowa w Rogóźnie, Szkoła Podstawowa w Szembruczku oraz Szkoła Podstawowa w Białochowie zostały doposażone w nowoczesne, interaktywne monitory dotykowe o przekątnej obrazu 65 cali, wraz z dedykowanym oprogramowaniem edukacyjnym.

Serdecznie dziękujemy darczyńcy, Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., za wsparcie i przekazanie środków finansowych na zakup potrzebnego szkołom sprzętu.


Zapraszamy na konsultacje społeczne w sprawie budowy gazociągu Gustorzyn-Gardeja.

Serdecznie zapraszamy na konsultacje społeczne prowadzone przez Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. w związku z budową gazociągu Gustorzyn – Gardeja, które odbędą się dnia 4 października 2021 r. (poniedziałek) w godzinach od 9:00 do 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Rogóźnie. W szczególności zapraszamy do udziału w konsultacjach właścicieli działek zlokalizowanych na obszarze geodezyjnym planowanej trasy.

Firma odpowiedzialna jest za realizację budowy gazociągu przemysłowego o łącznej długości 128 km, którego jeden z odcinków (o długości ok. 12 km) będzie przebiegać przez teren sołectw: Kłódka, Rogóźno, Gubiny i Budy.

Spotkanie ma na celu przekazanie informacji na temat projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Gustorzyn-Gardeja oraz zebranie wszelkich uwag i wniosków dotyczących inwestycji.

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące projektu można przesyłać w terminie 7 dni od daty organizacji Konsultacji Społecznych na adres poczty elektronicznej: komunikacja.gdansk@gaz-system.pl oraz na adres: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku, Wałowa 47, 80-858 Gdańsk dopiskiem „Konsultacje Gustorzyn-Gardeja”.

Więcej informacji o inwestorze i projekcie znajdą Państwo na stronie: https://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/gustorzyn-gardeja/

 


Gazociąg relacji Gustorzyn – Gardeja, etap planowania trasy.

 Przedstawiciele Spółki Gaz-System S.A. oraz projektanci z ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. gościli w Urzędzie Gminy Rogóźno. Przedmiotem spotkania było omówienie projektu budowy gazociągu wysokiego ciśnienia Gustorzyn – Gardeja, którego część (ok. 12 km) przebiegać będzie przez Kłódkę, Rogóźno, Gubiny i Budy. W trakcie spotkania przedstawiciele Spółki Gaz-System S.A. zaprezentowali znaczenie inwestycji dla polskiego systemu gazowego oraz planowany harmonogram prac.

Jesienią br. zaplanowane są pierwsze spotkania z mieszkańcami gmin przez które będzie przebiegać ta inwestycja. Obecnie trwa faza projektowa, w której ustalany jest prawdopodobny przebieg tej strategicznej inwestycji przez nasz samorząd. W kolejnych etapach wydawane będą decyzje: środowiskowa, celu publicznego oraz pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie prac planuje się na 2024 rok, a ich zakończenie w 2026.

Warto nadmienić, że budowa gazociągu relacji Gustorzyn – Gardeja jest bezpośrednio związana z realizacją Programu FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit), w ramach którego planowane jest posadowienie w rejonie Gdańska pływającego terminalu LNG, służącego do odbioru dostarczanego drogą morską skroplonego gazu ziemnego.

W załączeniu zaprezentowane materiały informujące.

Załacznik nr 1 – Broszura PDF – kliknij aby pobrać.

Załącznik nr 2 – Opis inwestycji PDF – kliknij aby pobrać.