Archiwum miesiąca: styczeń 2022


Od 1 lutego 2022 r. ZUS przyjmuje wnioski o 500 plus na kolejny okres świadczeniowy.

Wnioski o świadczenie z programu „Rodzina 500 plus” składane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obejmują okres świadczeniowy – od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Wnioskodawca może je przesyłać tylko drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia. Środki z programu będą wypłacane na wskazane przez rodziców rachunki bankowe.

Prowadzone postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego – pisma, informacje i decyzje będą przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS. W przypadku, gdy na PUE ZUS pojawi się ważna informacja dotycząca 500 plus, rodzice otrzymają powiadomienie na maila lub sms.

 


Chcesz założyć własną firmę? Sięgnij po środki z LGD VISTULA!

Lokalna Grupa Działania „Vistula -Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego  przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości
 na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Termin składania wniosków: 16.02.2022 r. – 16.03.2022 r.

Limit środków w ramach naboru: 257.129,07 EURO, co stanowi 1.028.516,28 zł (kwota indykatywna wyliczona po kursie 4 PLN/EURO).

Szczegóły i dokumentacja dotycząca naboru dostępna jest na stronie LGD „Vistula -Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”.

 

 


V edycja Stypendiów sportowych Funduszu Natalii Partyki.

Fundusz Natalii Partyki razem z Fundacją Enea po raz piąty tworzy program stypendialny dla młodych i zdolnych sportowców, którzy potrzebują wsparcia w rozwoju swojej kariery sportowej. Każde stypendium ramach funduszu to kwota 10 000 zł.

Sportowcy w wieku od 17 do 22 lat, którzy osiągają wysokie wyniki w swojej dyscyplinie sportowej, a jednak z różnych przyczyn mają problem z rozwojem kariery mogą ubiegać się o stypendium na różne, sprecyzowane cele sportowe.

Kandydaci aby wziąć udział w projekcie muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać link do około minutowego wideo.

Więcej informacji oraz formularze do wypełnienia na stronie:

http://fundusznataliipartyki.pl/konkurs-stypendialny/

 


Uwaga silny wiatr!!!

Zjawisko: silny wiatr

Stopień zagrożenia: 2

Obszar powiatów: wszystkie powiaty

Ważność: od godz. 18:00 dnia 29.01.2022 do godz. 18:00 dnia 30.01.2022

 Przebieg: prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w nocy miejscami do 60 km/h, w porywach 90 km/h do 100 km/h, w nocy do 110 km/h,
z zachodu, później północnego zachodu. Możliwe burze.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: stopień ostrzeżenia może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk: Sławomir Guzek

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 12.


Uwaga oblodzenie!!!

Zjawisko: oblodzenie

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: wszystkie powiaty.

Ważność: od godz. 19:00 dnia 28.01.2022 do godz. 09:00 dnia 29.01.2022

 Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C°C, temperatura minimalna przy gruncie około -5°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk: Krzysztof Woźniak

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 11.

 

 


Konfitura od marszałka województwa na licytacji WOŚP.

W najbliższą niedzielę (30 stycznia) Kujawsko-Pomorskie zagra w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Marszałek Piotr Całbecki jest tradycyjnie darczyńcą aukcji WOŚP-u, w tym roku ofiarował m.in. przetwory zrobione własnoręcznie z owoców i warzyw z przydomowego ogrodu. Warto przypomnieć, że WOŚP narodziła się właśnie u nas, w Ciechocinku, w 1992 roku. Zagramy z WOŚP

– Jestem dumny, przede wszystkim z wolontariuszy – że wierzycie w to, co robicie, że co roku zbieracie miliony złotych nie po to, aby licytować kto więcej, ale po to, by wspólnie pomóc drugiemu człowiekowi. Fantastyczne rzeczy dzieją się w Polsce, to jest przykład naszej solidarności. Dziękuję Wam za to – mówi Piotr Całbecki

Regionalnym sztabom WOŚP w Bydgoszczy i Toruniu marszałek Piotr Całbecki przekazał skrzynki wypełnione własnoręcznie zrobionymi przetworami.

W środku znajdziemy:

 • kompot z żółtej czereśni
 • konfiturę z czarnej porzeczki
 • konfiturę malinową
 • żółtą dynię w zalewie

Wszystkie produkty są w stu procentach ekologiczne, począwszy od uprawy,  po sam proces przygotowywania i opakowania. Licytacje dostępne na stronie bydgoskiegotoruńskiego sztabu orkiestry.

To nie wszystkie dary ofiarowane WOŚP przez marszałka Piotra Całbeckiego. Miłośnicy dobrej kuchni i programów kulinarnych mają też okazję wylicytować fartuch kuchenny z autografem Karola Okrasy oraz  fartuch z podpisem Roberta Makłowicza, a także m.in. pióro marszałka województwa oraz album fotograficzny regionalne produkty.

Zachęcamy do licytowania, bo jest o co grać. Celem tej edycji WOŚP jest zbiórka funduszy na diagnostykę i leczenie chorób wzroku u dzieci.

 


Ogłoszenie o naborze wniosków dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania w ramach części 3 programu priorytetowego “Czyste Powietrze” oraz o zmianie programu priorytetowego “Czyste Powietrze” w zakresie części 1 i części 2.

Część 3 Programu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (dalej: WFOŚiGW) ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. rozpoczęty zostanie nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania w oparciu o:

 • Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 • wzór formularza wniosku o dofinansowanie, obejmujący Część 3 programu,
 • Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

W ramach Części 3 programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

Część 3 programu umożliwia także dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż  6 miesięcy przed datą rozpoczęcia niniejszego naboru.

Dla kogo dofinansowanie w Części 3 programu?

Beneficjentem Części 3 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 • jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
 1. 900,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 2. 1.260,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub

ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z  tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie najwyższego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego albo zaświadczenie o ustalonym prawie do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zaświadczenie powinno być wydane najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 3 programu jest uwarunkowane posiadaniem jednego z ww. zaświadczeń.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego na żądanie osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie najwyższego poziomu dofinansowania w ramach Części 3 programu, wynikający z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.). Wzór żądania wydania zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska https://bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-wnioskow/ .

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek wydania zaświadczenia o ustalonym prawie do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, na wniosek osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie najwyższego poziomu dofinansowania w ramach Części 3 programu, na podstawie  art. 217 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.).

Uwaga: Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program) należy składać do WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie.

Wnioski o dofinansowanie można składać poprzez:

 • serwis gov.pl (wymagana wyłącznie forma elektroniczna z podpisem zaufanym lub kwalifikowanym), lub
 • aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW – konieczne dostarczenie również wersji papierowej wniosku z wymaganymi podpisami.

Wersje papierowe wniosków o dofinansowanie można dostarczać:

 • za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW, lub
 • poprzez nadanie do właściwego WFOŚiGW w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.) lub
 • bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW.

Planowane jest uruchomienie możliwości składania wniosków o dofinansowanie poprzez strony internetowe Partnerów Programu, którzy udostępnią Aplikację API-GWD – będzie to wyłącznie forma elektroniczna wniosku z podpisem zaufanym lub kwalifikowanym. Ten sposób składania wniosków będzie dostępny po uruchomieniu pierwszej aplikacji Partnera Programu. Lista Partnerów będzie dostępna na stronie internetowej czystepowietrze.gov.pl. Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Aplikacji API-GWD będzie podana odrębnym ogłoszeniem.

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowanie (w rozumieniu § 2 ust. 19 Regulaminu naboru wniosków) złożonego w ramach Części 1 albo 2 Programu przed dniem 25.01.2022 r. zmieniająca warunki dofinansowania zgodnie z Częścią 3 programu. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 25.01.2022 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na warunkach Części 3 programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w Programie.

 

Zmiana Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Dodatkowo, od dnia 25.01.2022 r. wprowadza się do Programu:

 1. Zmiany, które mają zastosowanie również do wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach wcześniejszych wersji Programu:
 • Dodanie wyjątku w przypadku, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości. Wnioskodawca nie musi być właścicielem źródła ciepła, o dofinansowanie którego wnioskuje, żeby skorzystać z dofinansowania w ramach Programu;
 • Dodanie wyjątku dla przypadku, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora. Dopuszcza się wtedy wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia o więcej niż 6 miesięcy (limit taki obowiązuje w pozostałych przypadkach).
 1. Pozostałe istotne zmiany:
 • Usunięcie możliwości składania wniosku o płatność przed zawarciem umowy dotacji;
 • Dopuszczenie kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno i spalających pellet drzewny, jako zgodnych z celami Programu;
 • Doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.

W konsekwencji wprowadzonych zmian Programu, część dokumentów programowych uległa zmianie, w tym:

 • Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,
 • Wzór Wniosku o dofinansowanie w formie dotacji,
 • Wzór Wniosku o płatność.

Dofinansowanie do wymiany pieca.

Wójt Gminy Rogóźno ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie do wymiany pieca.

Ogólne zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rogóźno na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza, realizowane na terenie Gminy Rogóźno

Dotację na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia służącego poprawie jakości powietrza może uzyskać podmiot posiadający tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego, położonego na terenie Gminy Rogóźno. W przypadku gdy tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego przysługuje więcej niż jednemu podmiotowi, wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć zgodę na realizację przedsięwzięcia wszystkich współwłaścicieli.

Dotacja udzielana jest na wymianę istniejących źródeł ciepła opartych na paliwie stałym, na:

1) kotły gazowe;

2) kotły elektryczne;

3) kotły olejowe;

4) pompy ciepła;

5) kotły na paliwo stałe, w tym kotły na biomasę, umożliwiające wyłącznie automatyczne podanie paliwa, za wyjątkiem zgazowujących paliwo, nie posiadające rusztu awaryjnego oraz elementów umożliwiających jego zamontowanie, spełniające wymagania klasy 5 lub wyższej według normy PN EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5. Kotły grzewcze na paliwo stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”. Spełnienie powyższych wymagań potwierdza się certyfikatem zgodności  wydanym przez właściwą jednostkę certyfikującą.

Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie zakupów i prac realizowanych w budynkach i lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Rogóźno, które zostaną przeprowadzone w roku udzielenia dotacji, obejmujących:

1) demontaż starego źródła ogrzewania;

2) zakup i montaż nowego źródła ogrzewania;

3) zakup i montaż wkładu kominowego.

Nowe źródło ciepła musi stanowić główne źródło ogrzewania budynku lub lokalu mieszkalnego.

Poprzez trwałą wymianę istniejącego źródła ciepła rozumie się usunięcie z nieruchomości objętej wnioskiem pieców kaflowych/kotłów na paliwa stałe lub trwałe odcięcie pieców kaflowych od przewodów dymowych – w przypadku montażu wkładów elektrycznych.

Celem dofinansowania jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, w szczególności pyłowych, emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych, wyeliminowania możliwości spalania odpadów w paleniskach domowych.

Dopuszcza się montaż dotowanego urządzenia w obiekcie budowlanym innym niż budynek lub lokal mieszkalny pod warunkiem, że urządzenie będzie służyło wyłącznie celom mieszkaniowym.

Termin składania wniosków.

Wnioski przyjmowane są do wyczerpania środków finansowych w budżecie gminy przeznaczonych na ww. cel.

Wysokość dotacji.

Wnioskodawca może uzyskać dotację po zrealizowaniu przedsięwzięcia w wysokości 50% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 2 500 zł.

Zakres dotacji.

Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski. Moc nowego źródła ciepła musi być adekwatna do aktualnego zapotrzebowania budynku/lokalu na ciepło.

Nie przyznaje się dotacji na:

 • koszty poniesione przed dniem zawarcia z Gminą Rogóźno umowy;
 • zakup przenośnych urządzeń grzewczych nie stanowiących trwałego wyposażenia budynku lub lokalu;
 • wykonanie prac projektowych;
 • przedsięwzięcia realizowane w budynkach lub lokalach użytkowych, w budynkach w całości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Kwalifikowanie wniosków do realizacji.

Wnioski o dotację będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. Wnioski niekompletne będą rozpatrywane po ich uzupełnieniu przez Wnioskodawcę w wyznaczonym terminie. W przypadku braku uzupełnienia wniosku w wymaganym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jak uzyskać dotację?

Wnioskodawca ubiegający się o dotację, przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia, składa w Urzędzie Gminy Rogóźno wniosek oraz następujące załączniki:

 • oświadczenie o posiadaniu prawa własności lub współwłasności do budynku lub lokalu mieszkalnego;
 • zgodę współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia;
 • pozwolenie na budowę w przypadku wymiany źródła ciepła na kocioł gazowy;
 • zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę w przypadku wymiany źródła ciepła na kocioł olejowy.

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, maksymalnie w ciągu 14 dni od daty zakończenia przedsięwzięcia wskazanej w umowie, Wnioskodawca składa w Urzędzie Gminy Rogóźno wniosek o uruchomienie dotacji wraz z następującymi dokumentami:

 • fakturami VAT lub rachunkami potwierdzającymi poniesione koszty związane z zakupem
  i montażem nowego źródła ciepła wraz z dowodami zapłaty za faktury/rachunki;
 • kopię dokumentu, o którym mowa w § 1, ust.1, pkt 5 regulaminu udzielenia dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rogóźno na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza, realizowane na terenie Gminy Rogóźno;
 • oświadczenia wykonawcy o zamontowaniu nowego źródła ciepła;
 • zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych – w przypadku wymiany źródła ciepła na piec gazowy;
 • oświadczenia o wysokości otrzymanego dofinansowania z innych środków publicznych – o ile takie dofinansowanie było udzielone.

 


INFORMACJE ZUS – Szkolenia i dyżury -Polski Ład.

ZUS i Urząd Skarbowy o Polskim Ładzie- dyżur telefoniczny

Toruński oddział ZUS we współpracy z Pierwszym Urzędem Skarbowym w Toruniu organizują wspólny dyżur telefoniczny dla klientów w sprawie Polskiego Ładu.  Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z ekspertami w czwartek, 3 lutego w godz. od 10 do 12.00– informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Pod numerem telefonu 56 610 95 45 dyżurować będzie Renata Nowacka, Zastępca Naczelnika Wydziału Ubezpieczeń i Składek oddziału ZUS w Toruniu, którą będzie można zapytać m.in.

 • Jak wyliczyć składkę w 2022 r. dla osób rozpoczynających działalność, które nigdy wcześniej jej nie prowadziły?
 • Na jakich zasadach od 1 stycznia 2022 roku będą opłacane składki zdrowotne przez wspólnika spółki komandytowej?
 • Czy emeryt prowadzący działalność będzie musiał płacić składkę zdrowotną?
 • Jak ustalić podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w sytuacji gdy przedsiębiorca ma kilka rodzajów działalności – z niektórych rozlicza się na zasadach ogólnych, a z jednej działalności – w formie podatku liniowego.

Natomiast o zmiany podatkowe, nową  ulgę dla klasy średniej oraz inne przysługujące ulgi: rehabilitacyjną, prorodzinną czy wspólne rozliczenie małżonków będzie można zapytać eksperta z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu. Pod numerem telefonu 56 610 91 72 na pytania odpowiadać będzie Magdalena Graul, kontroler skarbowy.

Kolejne dyżury telefoniczne w ZUS

Z pomocy ekspertów ZUS będzie można skorzystać podczas najbliższych dyżurów telefonicznych.
Dyżury dotyczyć będą nowych zasad naliczania składki zdrowotnej dla prowadzących działalność gospodarczą, zmian w zasiłkach czy zmian w opodatkowaniu emerytur i rent. Na pytania dotyczące składki zdrowotnej i zmian w dokumentach rozliczeniowych oraz w opłacaniu składek eksperci będą odpowiadać 1, 2, 3 i 4 lutego w godz. 10-13.00 pod nr tel. 56 610  95 21 i pod nr tel. 56 450 69 59– informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Z kolei dzwoniąc 1, 2, 3 i 4 lutego w godz. 10-13.00 pod nr tel. 56 610 93 01 będzie można zapytać ekspertów o zmiany opodatkowania emerytur i rent a pod nr tel. 54 230 73 62 o zmiany w zasiłkach.

Kolejne szkolenia online w ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu, Grudziądzu, Brodnicy i we Włocławku zaprasza na kolejne szkolenia on-line dotyczące m.in. składki zdrowotnej, zmian opodatkowania w emeryturach i rentach czy zmian w zasiłkach. Na szkolenia obowiązują wcześniejsze zapisy. Warto się pospieszyć, ilość miejsc ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: ZUS_Torun_wsparcie@zus.pl informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Najbliższe szkolenia dotyczące nowych zasad naliczania składki zdrowotnej dla prowadzących działalność gospodarczą i zmian w dokumentach rozliczeniowych oraz w opłacaniu składek odbędą się:

 • 1 lutego w godz. 09.00-11.00
 • 2 lutego w godz. 08.00-10.00
 • 4 lutego w godz. 09.00-11.00
 • 8 lutego w godz. 11.00-13.00
 • 9 lutego w godz. 08.00-10.00
 • 11 lutego w godz. 12.00-14.00
 • 15 lutego w godz. 12.30-14.30
 • 16 lutego w godz. 10.00-12.00

Natomiast webinarium „Polski Ład w emeryturach i rentach” odbędzie się:

 • 2 lutego w godz. 11.00-13.00
 • 4 lutego w godz. 12.00-14.00
 • 8 lutego w godz. 08.00-10.00
 • 14 lutego w godz. 12.00-14.00

Z kolei na szkolenie dotyczące zmian w zasiłkach zapraszamy  1 lutego w godz. 11.30-13.30 i 9 lutego w godz. 12.00-14.00 – dodaje rzeczniczka.


Do końca stycznia czas na złożenie ZUS IWA.

Do 31 stycznia niektórzy z przedsiębiorców muszą złożyć informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe, czyli formularz ZUS IWA. Obowiązek taki mają płatnicy składek, którzy w ubiegłym roku zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie co najmniej 10 osób oraz spełnili dodatkowe warunki określone w przepisach.

Deklaracja ZUS IWA jest informacją o danych koniecznych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe na kolejny rok składkowy, trwający od  kwietnia do końca marca następnego roku. Do złożenia informacji zobowiązani są przedsiębiorcy, którzy nieprzerwanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2022 r. byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe i zgłaszali do niego w ubiegłym roku co najmniej 10 osób oraz 31 grudnia 2021 r. byli wpisani do rejestru REGON- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Dokument  ZUS IWA powinien zawierać informacje o rodzaju działalności gospodarczej według PKD, liczbie ubezpieczonych, liczbie zatrudnionych w warunkach zagrożenia. Należy także umieścić w nim dane dotyczące liczby osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym w wypadkach śmiertelnych i ciężkich jakie miały miejsce w roku, za który jest składana IWA, czyli w 2021 roku. Od tych danych uzależniona jest wysokość składek na ubezpieczenie wypadkowe, które płatnik będzie opłacał od kwietnia 2022 roku do marca 2023 roku.

 Za płatników, którzy przekazali do Zakładu informację ZUS IWA za trzy ostatnie lata kalendarzowe z rzędu, wysokość składki wypadkowej ustali  ZUS. Informację o wyliczonej stopie procentowej składki ZUS doręczy płatnikom do 20 kwietnia w postaci elektronicznej na profilu informacyjnym PUE.

Pozostali płatnicy samodzielnie, zgodnie z przypisanym im kodem PKD ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, która jest zróżnicowana w zależności od stopnia ryzyka, uzależnionego od rodzaju prowadzonej przez nich działalności. Dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.

 Więcej informacji o formularzu ZUS IWA oraz ustalaniu składki na ubezpieczenie wypadkowe można uzyskać na stronie internetowej www.zus.pl, pod numerem telefonu 22 560 16 00 oraz w każdej placówce Zakładu.

 Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim