Archiwum dnia: 1 lutego 2022


Razem Łatwiej

Projekt grantowy „Razem Łatwiej” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 11,
Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wsparcie udzielono za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.
www.lgdvistula.org

 

Gmina Rogóźno – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie rozpoczął realizację projektu pn. „Razem Łatwiej”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego. W dniu 31.01.2022 r. została zawarta umowa nr 68/G z LGD „Vistula-Terra Culmensis”.

Celem głównym projektu jest: zwiększenie aktywności społecznej 10 osób (8 k i 2 M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” w okresie od 01.02.2022 r. do 30.06.2022 nr zawartej umowy

Uczestnicy projektu: osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru wdrażania LSR.

Cele szczegółowe projektu:

 • Animacja społeczna uczestników projektu
 • Aktywizacja społeczna uczestników projektu
 • Lepsze poznanie się mieszkańców z obszaru wdrażania LSR
 • Włączenie społeczne uczestników projektu

 

Wskaźniki projektu:

 Wskaźniki produktu:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 10

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym – 10

 

Wskaźniki rezultatu:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna – 6

Efektywność społeczna – 6 osób

Główne zadania w ramach projektu:

 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • Warsztaty komputerowe
 • Indywidualne spotkania ze specjalistami – fryzjer, kosmetyczka, fizjoterapeuta
 • Warsztaty z zakresu aktywizacji i animacji społecznej – kulinarne, florystyczne
 • Spotkanie z dietetykiem
 • Wizyty studyjne inspirująco-motywujące – kino, opera
 • Wydarzenie otwarte z udziałem społeczności lokalnej

Termin realizacji projektu: 01.02.2022 r. – 30.06.2022 r.

Wartość całkowita projektu: 52.688,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 50.000,00 zł.

Informacja o rekrutacji i uczestnictwie w projekcie „Razem Łatwiej”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie informuje, iż rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Razem Łatwiej”.  Nabór formularzy rekrutacyjnych potrwa od 1 lutego do 20 lutego 2022 r.  Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie, Rogóźno 91c, w godz. od 8.00 do 14.00.

Do pobrania:

 1. FORMULARZ REKRUTACJI Razem Łatwiej
 2. REGULAMIN REKRUTACJI Razem Łatwiej
 3. Załączniki do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Razem Łatwiej”
  – Oświadczenie nr 1.
  Oświadczenie nr 1.1
  Oświadczenie nr 2
  Oświadczenie nr 3
  Oświadczenie nr 4
  Oświadczenie nr 5 
  Oświadczenie nr 7
  Oświadczenie nr 8
  Oświadczenie nr 9
  Oświadczenie nr 10
  Oświadczenie nr 11