Archiwum dnia: 3 lutego 2022


355 tys. wniosków o 500 plus w jeden dzień!

Bydgoszcz, 3 lutego 2022 r.

 

Informacja prasowa

 

Tylko w pierwszym dniu przyjmowania wniosków o „500 plus” na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. do ZUS-u wpłynęło ponad 355 tys. wniosków.
W samym województwie kujawsko-pomorskim 22,5 tys.

Rodzice dzieci nowo narodzonych już od stycznia mogli składać do ZUS-u wniosek o świadczenie wychowawcze 500 plus na tzw. stary okres świadczeniowy, który kończy się 31 maja br. Od lutego rodzice mogą wnioskować o 500 plus na nowy okres świadczeniowy, który zacznie się od  1 czerwca 2022 r.

Zaobserwowaliśmy pewne nieprawidłowości w składanych wnioskach. Rodzice, którzy pobierają świadczenie 500 plus z gminy, zamiast złożyć wniosek do ZUS-u na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się od  czerwca 2022 r., składają na stary okres, który kończy się wraz z końcem maja. W tej sytuacji ZUS odmówi przyznania środków, ponieważ rodzice za ten okres pobierają już 500 plus z gmin.  Jeśli środki z programu wypłaca już gmina, to nie należy składać drugiego wniosku
o świadczenie na ten okres. Gmina nadal będzie wypłacać świadczenie do 31 maja 2022 r. – wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Rodzic, który składa wniosek na nowo narodzone dziecko w lutym może złożyć od razu dwa wnioski na dwa okresy świadczeniowe, ten trwający do 31 maja i na okres trwający od 1 czerwca do 31 maja 2023 r.

Wnioski o przyznanie 500 plus można przesyłać tylko drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia. Środki z programu są wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

W ramach programu złożono do ZUS już ponad 421 tys. wniosków na ok. 657 tys. dzieci, w tym
w naszym województwie blisko 26 tys. wniosków na 40,8 tys. dzieci.

 

 

 

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim


Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas nauki zdalnej, do 27 lutego.

Bydgoszcz, 3 lutego 2022 r.

 

Informacja prasowa

 

Rodzice i opiekunowie ponownie mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Świadczenie przysługuje na opiekę nad dziećmi do lat 8 lub starszymi dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością, gdy placówka oświatowa nie zapewnia opieki z powodu koronawirusa.

 

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać ubezpieczeni rodzice dzieci do lat 8, jak i starszych dzieci z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności oraz rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych. Świadczenie przysługuje na czas nauki zdalnej od 1 do 27 lutego,  gdy placówka oświatowa dziecka lub dorosłej osoby niepełnosprawnej jest zamknięta, lub z powodu pandemii działa w ograniczonym zakresie np. gdy lekcje odbywają się w trybie hybrydowym, tj. część dzieci uczy się w szkole, a część w domu. Świadczenie przysługuje także, gdy z powodu pandemii dzieckiem nie może zająć się niania zatrudniona na umowie uaktywniającej lub dzienny opiekun- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie, która podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Jednak świadczenie nie należy się, jeśli maluchem może zająć się drugi opiekun, np. rodzic, który korzysta z urlopu rodzicielskiego, wychowawczego lub jest bezrobotny.

 

 

Do wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego potrzebne jest oświadczenie rodzica.
Należy je przesłać pracodawcy lub zleceniodawcy. Rodzic, który prowadzi własną firmę, składa dokument w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – może to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Wzór oświadczenia jest na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl).

 

 

 

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim


ZUS rozpoczął wysyłkę PIT-ów za 2021 rok.

Bydgoszcz, 3 lutego 2022 r.

Informacja prasowa

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę formularzy PIT za 2021 rok. Deklaracje podatkowe trafią do osób, które w ubiegłym roku chociaż raz pobrały świadczenie z ZUS,
np. emeryturę, rentę lub zasiłek.
W regionie otrzyma je 526,5 tys. osób

 

 

Jak co roku, ZUS rozpoczął wysyłanie deklaracji PIT-40A, PIT-11A i PIT-11. Do końca lutego, każdy kto
w 2021 roku choćby tylko jeden raz pobrał świadczenie z ZUS, otrzyma deklarację podatkową. Deklaracja PIT dostępna będzie również na profilu na portalu PUE ZUS. Wystarczy zalogować się na PUE ZUS i wybrać zakładkę [Świadczeniobiorca] > [Formularze PIT]. PIT dostępny będzie w formie PDF. Można go w każdej chwili wydrukować lub zapisać na dysku komputera- wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, którzy przynajmniej w grudniu pobierali świadczenie z ZUS. Deklaracja ta trafi także do osób, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty socjalnej.

PIT-11A to informacja o dochodach dotycząca osób, które pobierały zasiłki chorobowe
i macierzyńskie oraz tych, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS. PIT-11A otrzymają także świadczeniobiorcy, którzy mają nadpłatę podatku.

PIT-11 otrzymają z kolei osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody.

Co ważne, tak jak w ubiegłym roku, tak i w tym roku ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. Otrzymają oni PIT 11A, czyli informację o dochodach, a zwrot nadpłaty podatku dostaną bezpośrednio z urzędu skarbowego.  Warto również przypomnieć, że ZUS nie wysyła z urzędu PIT po zmarłym małżonku, małżonce. Jeżeli chcemy wspólnie rozliczyć się ze zmarłym, to należy pisemnie lub osobiście wystąpić do ZUS o PIT– tłumaczy rzeczniczka.

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim